Έναρξη του κέντρου ”ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” του Δήμου Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων  και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κορινθίων .Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου  2013 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορινθίων  θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), 50 ώρες ,Υπολογιστικά  Φύλλα  –  Παρουσιάσεις  (ΙΙ) 50 ώρες .Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)  Δήμου Κορινθίων  Διεύθυνση: Κολιάτσου 32 , Κόρινθος  – τηλ.: 2741361016 – 2741361000.Πληροφορίες : κ.Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα . Τα προγράμματα θα  υλοποιηθούν εκτός  από  την  πόλη της  Κορίνθου και στις  Δημοτικές  ενότητες   Άσσου  Λεχαίου , Σαρωνικού , Τενέας  και Σολυγείας εφόσον  δημιουργηθούν  αντίστοιχα  τμήματα .Αιτήσεις  συμμετοχής  καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή  ώρες: 10:00 πμ. –  13:00 μμ. 

Πηγή: ΕΡΤ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.