Έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μάθετε πως θα γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Άμεσα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και να κατατεθεί σε διαβούλευση το προεδρικό
διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, ενώ όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται «ελλιπείς» δεν θα προάγονται.

φωτογραφία αρχείου
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα ο κατώτατος βαθμός θα είναι 0 και ο ανώτατος 100. Αυτός που θα κρίνεται ελλιπής θα βαθμολογείται από 0 έως 30, επαρκής από 31 έως 60, πολύ καλός από 61 έως 80 και εξαιρετικός από 81 έως 100.

Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει και υποβάλλει έκθεση αυτοαξιολόγησής του πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου, ενώ καλείται να συναντηθεί και να συζητήσει με τους αξιολογητές του, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αξιολόγηση θα γίνεται μεταξύ 1 Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου. Η διοικητική αξιολόγηση είναι ετήσια, ενώ η εκπαιδευτική διενεργείται μία φορά ανά τριετία.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4024/11.

Τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στο παιδαγωγικό κλίμα που διαμορφώνουν στη σχολική τάξη και η οργάνωσή της, η «αξιολόγηση» από μέρους των εκπαιδευτικών των δυνατοτήτων και του επιπέδου των μαθητών τους, οι διδακτικές ενέργειες τους, η συνολική προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία, κλπ.

Σε αξιολόγηση θα τίθενται όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης, περιφερειακοί διευθυντές, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι. Οι αξιολογούμενοι θα δικαιούνται να υποβάλλουν ενστάσεις σε δευτεροβάθμια όργανα αξιολογικής κρίσης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.