Ανακοίνωση – Εισήγηση για Καθορισμό Θέσης Υπαίθριου Εμπορίου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  Δ. Κων/νος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. επί του καθορισμού στο Δήμο μας θέσεων για άσκηση υπαίθριου εμπορίου από παραγωγούς του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2005.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του θέματος και επί των εισηγήσεων των Κοινοτήτων του Δήμου καθώς και να υποβάλουν στο Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους εγγράφως, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. κ. ΓΚΙΚΑΣ Ιωάννης, τηλ. 2744360185).

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.