Αναμένονται 3700 προσλήψεις στους δήμους. Όροι και ημερομηνίες

Έρχονται 3700 προσλήψεις στους δήμους – Ποιοι, πότε, με ποιους όρους

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιέχει διάταξη που αίρει την απαγόρευση σύναψης συμβάσεων έργου στους δήμους. Με αυτή τη διάταξη ανά χείρας, οι δήμοι αναμένεται να προκηρύξουν 3.700 θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όσοι θα προσληφθούν για τον τομέα καθαριότητας καθώς γι’ αυτούς θα ακολουθηθεί ξεχωριστή διαδικασία.

  • Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 έως 11 μηνών.
  • Δυνατότητα προσλήψεων θα έχουν όλοι οι δήμοι καθώς αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η διαδικασία να αφορά μόνο τους δήμους που εμφανίζουν πλεόνασμα.
  • Οι δήμοι θα μπορούν να στελεχώσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, κυρίως τεχνικές. Δεν θα περιληφθούν σε αυτή τη διαδικασία, ολόκληρος ο τομέας καθαριότητας όπως επίσης οι θέσεις νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, μουσικών κλπ.

Τα κριτήρια
Την εποπτεία για τη διαδικασία επιλογής των 3.700 συμβασιούχων, θα έχει το ΑΣΕΠ. Χωρίς τη βεβαίωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ο δήμος δεν θα μπορεί να κινήσει τη διαδικασία. Πρώτα ο δήμος θα υποβάλλει το αίτημα με τις αντίστοιχες θέσεις, και το ΑΣΕΠ θα ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται για τις προσλήψεις με συμβάσεις έργου. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι:

  1. 1.Ο χρόνος ανεργίας
  2. 2.Ο Βαθμός πτυχίου
  3. 3.Η προϋπηρεσία
  4. 4.Η ύπαρξη ανήλικων παιδιών
  5. 5.Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας
  6. 6.Η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

Ισχυρό είναι και στοιχείο της εντοπιότητας καθώς αρχικά έχουν προβάδισμα οι δημότες του ίδιου δήμου και τη συνέχεια οι κάτοικοι του ίδιου νομού.

Πηγή:fpress.gr

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.