Απονέμουν παράσημα σε πεθαμένους !

Με “πρόσφατα” διατάγματα (ποιος να ενδιαφερθεί να επικαιροποιηθούν) αποφάσισαν να απονείμουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις παράσημα, σε Στελέχη των Ε.Δ. που έχουν αποστρατευθεί πέραν τις 7ετίας καθώς και σε Στελέχη που έχουν αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο.

Κανονικά αυτά θα πρέπει να απονείμονται όταν ο κόσμος είναι εν ενεργεία και όχι 10 χρόνια απόστρατοι ή και πεθαμένοι.

Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα λειτουργούν τα αντίσοιχα γραφεία των Επιτελείων καθώς και το ταχύτατο σε υπογραφες Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών.

Με Προεδρικό διάταγμα από 2 Νοεμβρίου 2012 που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις,
− του άρθρου 46 παράγραφος 2 του Συντάγματος
− του Ν. 106/1975 «περί Ταγμάτων Αριστείας» (ΦΕΚ 171/Α/18.08.75)
− του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2993 (ΦΕΚ 58/Α/26.3.2002) περί τροποποιήσεως του Συμβουλίου των Ταγμάτων Αριστείας
− του άρθρου 38 του Ν. 3566/2007 «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών»
− του διατάγματος από 19.4.1936 «περί προτάσεων του Συμβουλίου παρασήμων των αφορωσών τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους (ΦΕΚ 169/Α/20.4.1936)
− του διατάγματος από 20.4.1936 «περί προτάσεων του Συμβουλίου παρασήμων των αφορωσών εις Αξιωματικούς του κατά γην, θάλασσαν και αέρα στρατού» (ΦΕΚ 169 τ.Α΄) και του Διατάγματος από 07.12.1959 «περί προτάσεων του Συμβουλίου παρασήμων των αφορωσών Ταξιάρχους και Υποστράτηγους (ΦΕΚ 283/Α/31.12.1959)
− των υπ’ αρ. 105 από 28.3.2012 και 106 από 10.4.2012 Πρακτικών του Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας απονέμονται τιμητικές διακρίσεις, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.