Αρχισαν να ανακαλούν συντάξεις. Δείτε ποιους αφορά το μέτρο

Στην ανάκληση των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί με την αναγνώριση χρόνου πλασματικής ασφάλισης μεγαλύτερου από αυτόν που προβλέπει ο νόμος, (ν. 3996/2010), προχωρεί, με «ορθή επανακοινοποίηση» του προηγούμενου εγγράφου της (Σ40/303/26.11.2012), η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις συνταξιοδότησης με υπέρβαση του «κατά περίπτωση ανώτατου ορίου αναγνωριστέου χρόνου» πρέπει να ανακληθούν και στη συνέχεια, είτε να απορριφθεί το αίτημα συνταξιοδότησης ελλείψει χρονικών προϋποθέσεων είτε -έπειτα από γραπτή συναίνεση του ενδιαφερομένου- να ξεκινήσει προαιρετική ασφάλιση από την ημερομηνία της αίτησης για συνταξιοδότηση προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις.

Για να ξεκινήσει όμως η προαιρετική ασφάλιση ή για να εκδοθεί νέα απόφαση συνταξιοδότησης θα πρέπει, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, να έχει προηγηθεί εξόφληση των συντάξεων που πρέπει να επιστραφούν.

Τα ποσά που καταβλήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν ακόμη και στις περιπτώσεις που απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης και δεν υπάρχει η δυνατότητα της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων με προαιρετική ασφάλιση όπως συμβαίνει για παράδειγμα λόγω ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας 67%.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους με ή χωρίς καταβολή εισφορών, προκειμένου να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξής με τις ηλικιακές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και μετά.

Οι χρόνοι που μπορούν να αναγνωρισθούν ως πλασματικοί, αφορούν: στρατιωτική θητεία, σπουδές, χρόνο που αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών που αποκτήθηκαν οποτεδήποτε, ανεργία (μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση), απεργία, γονική άδεια ανατροφής (που χορηγείται από τον εργοδότη), επιδοτούμενη τακτική ανεργία και επιδοτούμενη ασθένεια, κύηση και λοχεία, χρόνος φυλάκισης.

Πλασματικούς χρόνους δεν μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από το 1993 εκτός από τις περιπτώσεις μητέρων ανηλίκων τέκνων που συμπληρώνουν τις 6000 ημέρες ασφάλισης από την 1/1/2013

Το ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου, που μπορεί να αναγνωρισθεί, ποικίλει από 4 έως 7 έτη, ανάλογα με το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στους πλασματικούς χρόνους δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος πραγματικής εργασίας και ασφάλισης στο Δημόσιο ο χρόνος ασφάλισης στην αλλοδαπή, και ο χρόνος που αφορά το προσωπικό της «Α.Ε. «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού» για τον οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.

Αντίθετα, συνυπολογίζονται:

– Ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή επαναπατρισθέντων Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, ο οποίος αναγνωρίζεται με αντίστοιχη καταβολή εισφορών, βάσει των άρθ. 5-9 του ν. 1469/1984.

– Αποδεδειγμένης απασχόλησης στο επάγγελμα τεχνικών, σεναριογράφων και σκηνοθετών θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης και ηθοποιών θεάτρου, κινηματογράφου καθώς και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παραγωγών, για τον οποίο όμως δεν είχαν ασφαλιστεί και ο οποίος αναγνωρίστηκε με την αντίστοιχη καταβολή εισφορών.

-Χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση των εργαζομένων στην τέως Ε.Α.Σ. μέχρι την επαναπρόσληψή τους από τον Ο.Α.Σ.Α., για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές βάσει των διατάξεων του άρθ. 3 παρ.2 του ν. 2366/1995.

-Χρόνος εκτός υπηρεσίας των απολυμένων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς κατά τη χρονική περίοδο 01.01.1990 έως 31.10.1993, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν στις ίδιες επιχειρήσεις, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές βάσει του άρθ.25 παρ. 7 του ν. 2190/1994.

-Χρόνος εκτόπισης ή φυλάκισης κατά το χρονικό διάστημα από 21/04/1967 έως 24/07/1974, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές βάσει των διατάξεων του άρθ. 1 του ν.δ.172/74.

Επίσης, οι χρόνοι για τους οποίους οι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε Ειδικά Προγράμματα Επιδότησης Ανεργίας, όπως για παράδειγμα:

-Απολυμένοι της Πειραϊκής Πατραϊκής (ν. 2458/1997)

-Εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας (ν. 3717/2008)

-Απολυμένοι από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ν. 2335/1995)

Γ) Ο χρόνος της εφεδρικής υπηρεσίας των μισθωτών, κατά τον οποίο καταβάλλονταν το εφεδρικό επίδομα από τον Ειδικό Λογαριασμό Στρατευομένων Μισθωτών του Ο.Α.Ε.Δ. και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2054/1952.

Δ) Ο χρόνος συμπληρωματικών παροχών λόγω μητρότητας, κατά τον οποίο καταβαλλόταν το σχετικό επίδομα μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ., με σχετική σφραγίδα του Ο.Α.Ε.Δ. επί των ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

Στους ασφαλισμένους αυτών των κατηγοριών που εξαγόρασαν εν συνεχεία και άλλους πλασματικούς χρόνους, όπως τα χρόνια της στρατιωτικής θητείας ή της ανεργίας και αθροιστικά έχουν υπερβεί το όριο του νόμου, οι συντάξεις θα ανακληθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν.
Πηγή: troktiko.eu

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.