Διαβάστε την αγγελία με την απάντηση του μουσικού που βάζει στη θέση του όλους τους εκμεταλλευτές της εργασίας του άλλου

Διαβάστε την απάντηση του μουσικού που βάζει στη θέση του όλους τους εκμεταλλευτές της εργασίας του άλλου, αυτούς που με πρόσχημα την προβολή, ουσιαστικά εκμεταλλεύονται το έργο που παράγει ο μουσικός (στο εν λόγω παράδειγμα, αλλά άνετε μπορούμε να επεκτείνουμε το περιστατικό για πολλά ακόμα επαγγέλματα)…wpid-20141207093327
wpid-20141207093330

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.