Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέσω προγραμματισμένων αλλαγών

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεδρίασε η διυπουργική επιτροπή για την οδική ασφάλεια, όπου αποφασίστηκαν μια σειρά από μέτρα που θα οδηγήσουν σε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Η διυπουργική επιτροπή αποφάσισε την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων και την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος με την ονομασία Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας  (2011-2020) με στόχο τη μείωση των νεκρών από τροχαία κατά 50%, μέχρι το 2020. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 1)Την πλήρη στελέχωση, στο προσεχές χρονικό διάστημα, της γραμματείας της διυπουργικής επιτροπής με εξειδικευμένα στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, η οποία θα επικουρεί τη διυπουργική. 2) Την ολοκλήρωση μελετών οδικής ασφάλειας ανά νομό με ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών και προώθηση των μέτρων που θα προκύψουν από αυτές. 3) Ενημερωτικές εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας. 4) Την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε θέματα οδικής ασφάλειας (συνεργασία υπουργείου ανάπτυξης και περιφερειών της χώρας). Επίσης το υπό κατάρτιση σχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση του ρόλου της Αστυνομίας, καθώς αναμένεται να γίνει αυστηρότερος ο έλεγχος των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου. 

 
Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα συνδράμει σημαντικά τόσο το υπουργείο Παιδείας, όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας θα εφαρμόσει την εβδομάδα κυκλοφοριακής αγωγής σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε συνεργασία με τους δήμους και τη συστηματική χρήση των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.