Ενημέρωση για τις εισπρακτικές εταιρείες από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, εγκαινιάζοντας μία πρωτοβουλία ενημέρωσης του πολίτη και της κοινωνίας σχετικώς με θέματα μείζονος σημασίας και ευρύτατου κοινωνικού ενδιαφέροντος, θα δημοσιεύει εφεξής  πληροφορίες σχετικώς με νομοθετήματα ή μεγάλης σπουδαιότητας δικαστικές αποφάσεις προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας δημοσίευσε τις σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν την δράση των λεγόμενων «εισπρακτικών εταιριών», μετά την θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων του Ν. 4038/2012 που επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν. 3758/2009.Οι νέες διατάξεις για την λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών (¨εισπρακτικές εταιρείες¨) θεσπίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς και καθιερώνουν μηχανισμούς ελέγχου που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και το σεβασμό της προσωπικότητας των πολιτών από πρακτικές παρενόχλησης.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.