Επιστολή Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου προς τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά “Ρύθμιση Πυροδανείων”

Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου

Εξοχότατοι, κύριε Πρόεδρε / κύριοι Υπουργοί,

Έχουμε κατ’ επανάληψη θέσει υπόψη των αρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησής σας, το θέμα ρύθμισης των δανείων (κατηγορία πυροδανείων), που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΘΟ 36579/Β.1666/27.8.2007 απόφαση (ΦΕΚ Β΄1740/30.08.2007), όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως. Η περίπτωση αφορά πολλές χιλιάδες δανειοληπτών, επαγγελματιών στις Περιφερειακές Ενότητες  Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αχαΐας.

Για την παραπάνω κατηγορία δανείων, που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ο αρμόδιος Υπουργός ρυθμίζει κατ’ έτος τα δάνεια, με καταβολή των τόκων και μετατόπιση χρονικά στη λήξη τους, τις δόσεις των χρεολυσίων (κεφαλαίου).

Ακολουθεί στη συνέχεια όμοια απόφαση ρύθμισης και για την κατηγορία των πυροδανείων που έχουν χορηγηθεί στους δανειολήπτες των ίδιων Περιφερειακών Ενοτήτων με εμπράγματες εγγυήσεις. Όμως για το διάστημα 2014 δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία απόφαση ρύθμισης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες των πυρόπληκτων Περιφερειακών Ενοτήτων ασφυξία και ορατό πλέον τον κίνδυνο διάλυσής των επιχειρήσεών τους.

Αίτημα

Να εκδοθεί άμεσα απόφαση ρύθμισης, από τον Υπουργό Οικονομικών, όμοια με την αντίστοιχη (ΦΕΚ Β 3462/28.12.2012), έτσι ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις διατάξεις  της προαναφερθείσας απόφασης και δεν έχουν λάβει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να ζητήσουν αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2014. Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής, θα βαρύνουν τους δανειολήπτες. Οι δόσεις των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται με την τελευταία δόση αποπληρωμής των δανείων.

Υπόψη ότι για την παραπάνω ρύθμιση ουδεμία δαπάνη σε βάρος του δημοσίου προκύπτει.

Η παραπάνω απόφαση θα συμβάλει καθοριστικά στην ανακούφιση πολλών χιλιάδων επαγγελματιών-δανειοληπτών,οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στις πυρόπληκτες Περιφερειακές Ενότητες και λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών  αδυνατούν να αποπληρώσουν τις χρεολυτικές δόσεις (κεφάλαιο) των δανείων, που τους έχουν χορηγηθεί από τις Τράπεζες.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.