Η αλήθεια να λέγεται, να λέγεται δια στόματος αυτού του ιδίου, ΓΑΠ ή αλλιώς ο βίος του Γ.Α. Παπανδρέου, Ελλάδα ή Σουηδία.

Η αλήθεια  να λέγεται, να λέγεται δια στόματος αυτού του ιδίου, ΓΑΠ ή αλλιώς ο βίος του Γ.Α. Παπανδρέου, Ελλάδα ή Σουηδία.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TqYWhasxYQw]

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.