Καλά νέα! Μεγάλη μείωση στις χρεώσεις προς τα κινητά !

Σημαντική μείωση από 4,95 στα 1,269 ευρωλεπτά ανά λεπτό χρόνου σημειώθηκε στην τιμή των τελών στη χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων προς όλα τα κινητά δίκτυα ύστερα από σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Ως αποτέλεσμα, θα πέσουν οι τιμές και στη λιανική αγορά κλήσεων από σταθερά προς κινητά, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον τελικό καταναλωτή. Συνολικά, υπολογίζεται ότι οι λογαριασμοί των συνδρομητών θα μειωθούν το 2013 κατά 47 εκατ. ευρώ περίπου.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μειώσεις τελών θα συνεχιστούν και το 2014 (1,168 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό χρόνου) και το 2015 (1,099 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό χρόνου).
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.