Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κόρινθο λόγω 34ου ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

34ου ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στάθμευσης κάθε οχήματος την Κυριακή (21-06-2015) από ώρες 06:00 έως 17:00, στην Κόρινθο ως κάτωθι:

  • Επί του δρόμου που οδηγεί από  την Ντράσσα  προς Αγ. Ιωάννη στην διασταύρωση με Ρητό        και Αθίκια (αφετηρία ειδικής).
  • Εντός της πλατείας του χωριού Αγίου Ιωάννη.
  • Στην έξοδο του χωριού Αθίκια  προς Άγιο Ιωάννη.
  • Στο χωριό Αθίκια (στο φαρμακείο του χωριού), κατά την διεξαγωγή  του 34ου ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

   Η εκτροπή της κυκλοφορίας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς, σύμφωνα με υποδείξεις των τροχονόμων και κατάλληλη σήμανση.

  • Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης ως και των σημάτων – υποδείξεων των Τροχονόμων, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 ΄΄περί κυρώσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές Εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.
  • Η  εκτέλεση της παρούσας που ισχύει από τη δημοσίευσή της, ανατίθεται στο Τ.Τ. Κορίνθου.
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.