Να απογραφεί όλο το προσωπικό των ΟΤΑ διέταξε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ photo αρχείου
εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ photo αρχείου
εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ photo αρχείου
photo αρχείου

Απογραφή του προσωπικού όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως ορίζεται, η κοινοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες πρέπει να γίνει έως την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουλίου και η ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις 30 Αυγούστου.

Τα στοιχεία που θα καταγραφούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασιακή σχέση του κάθε υπαλλήλου, ημερομηνία πρόσληψης στο φορέα, κατηγορία εκπαίδευσης, προϋπηρεσία κ.ά.

Οι υπάλληλοι εντάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα εάν πρόκειται για μονίμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ/ανταποδοτικά, σύμβαση έργου, μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.ά.

Αντίστοιχη διαδικασία είχε ξεκινήσει και τον περασμένο Μάϊο από τον προηγούμενο υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τότε είχε ζητηθεί η καταγραφή των υπαλλήλων που εργάζονται στα υπουργεία, στα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.