Οι επίμαχες ερωτήσεις Π Παύλου και οι μομφή για τον εθελοντή κ. Ρέππα και τις αυθαίρετες κινήσεις σε σχέση με την “δοκιμαστική” λειτουργία του Κολυμβητηρίου

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.