Οι καλύτερες δουλειές του 2014 με μεγάλη ανάπτυξη και πάνω από 15 ευρώ την ώρα

οι καλύτερες δουλειέςΤις καλύτερες δουλειές για το 2014 εντόπισε και ταξινόμησε ο οργανισμός Economic Modeling Specialists, με βασικά χαρακτηριστικά την αύξηση των θέσεων εργασίας τους και της συνολικής τους ανάπτυξης κατά 7% από το 2010 και το 2013, την αναμενόμενη ανάπτυξη τους το 2014 και με πληρωμή τουλάχιστον 16 ευρώ την ώρα.

Η λίστα, αναρτήθηκε από το Business Insder και αποκαλύπτει τις 12 δουλειές οι οποίες αυξάνονται γρήγορα, έχουν μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλους μισθούς για το 2014:

 • Προγραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού συστήματος

Τι κάνουν: Σχεδιάσουν προγράμματα υπολογιστών

Συνολικές θέσεις εργασίας το 2013: 1.042,402

Αύξηση και ανάπτυξη από το 2010 έως το 2013: 11%

Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 32,7 ευρώ

 • Αναλυτές στην έρευνα αγοράς και ειδικοί στο μάρκετινγκ

Τι κάνουν: Μελέτη των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό εύρος

Η συνολική απασχόληση το 2013: 438095

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 21.16 ευρώ

 • Ειδικοί σε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Τι κάνουν: Σχεδιασμός προγραμμάτων και τη διεξαγωγή της κατάρτισης και ανάπτυξης

Η συνολική απασχόληση το 2013: 231898

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%

Μέσα κέρδη ανά ώρα: 19.7 ευρώ

 • Αναλυτές Χρηματοοικονομικών

Τι κάνουν: Αξιολογούν την απόδοση των αποθεμάτων, τα ομόλογα, και άλλα είδη επενδύσεων

Η συνολική απασχόληση το 2013: 247159

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%

Μέσα κέρδη ανά ώρα: 27.15 ευρώ

 • Φυσικοθεραπευτές

Τι κάνουν: Βοηθούν ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισμούς ή ασθενείς που διαχειρίζονται τον πόνο τους

Η συνολική απασχόληση το 2013: 207132

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%

Μέσα ωριαία κέρδη: 27.5 ευρώ

 • Προγραμματιστές

Τι κάνουν: Δημιουργούν ιστοσελίδες και βοηθούν τις επιχειρήσεις να χτίσουν ένα εμπορικό σήμα

Η συνολική απασχόληση το 2013: 136921

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 11%

Μέσα ωριαία κέρδη: 20.24 ευρώ

 • Λογιστές

Τι κάνουν: Ανάλυση και συντονισμός στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η συνολική απασχόληση το 2013: 127892

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%

Μέσα ωριαία κέρδη: 25.5 ευρώ

 • Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων

Τι κάνουν: Χρησιμοποιούν λογισμικό για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, όπως δελτία αποστολής οικονομικών πληροφοριών των πελατών

Η συνολική απασχόληση το 2013: 119676

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%

Μέσα ωριαία κέρδη: 27.18 ευρώ

 • Οργανωτές συναντήσεων, και εκδηλώσεων

Τι κάνουν: Συντονίζουν συναντήσεις και εκδηλώσεις

Η συνολική απασχόληση το 2013: 87.082

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσα ωριαία κέρδη: 16.40 ευρώ

 • Διερμηνείς και Μεταφραστές

Τι κάνουν: Μεταφράζουν πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη

Η συνολική απασχόληση το 2013: 69.887

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσα ωριαία κέρδη: 16.27 ευρώ

 • Μηχανικοί Πετρελαίου

Τι κάνουν: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από κοιτάσματα κάτω από την επιφάνεια της γης

Η συνολική απασχόληση το 2013: 40.733

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 21%

Μέσα ωριαία κέρδη: 46.29 ευρώ

 • Αναλυτές Πληροφοριών Ασφάλειας

Τι κάνουν: Σχεδιάζουν, την υλοποίηση, την αναβάθμιση, ή την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικτύων υπολογιστών και πληροφοριών

Η συνολική απασχόληση το 2013: 75.995

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%

Μέσα ωριαία κέρδη: 30.26 ευρώ

Πηγή: iefimerida.gr
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.