Οι τελικές αλλαγές για το Νέο Λύκειο

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στο Λύκειο.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – το οποίο παρουσίασαν τα «ΝΕΑ» την περασμένη Πέμπτη – επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο αλλά και στον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Ανάμεσα στις αλλαγές περιλαμβάνεται η μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων στις Πανελλαδικές από 6 σε 4, ενώ για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα μετράει ο βαθμός του απολυτηρίου κάθε τάξης. Σ ε ό, τι αφορά τα επαγγελματικά λύκεια το σχέδιο νόμου προβλέπει ένα τέταρτο, προαιρετικό έτος φοίτησης – μετά την ολοκλήρωση των τριών τάξεων – την τάξη μαθητείας με στόχο οι μαθητές να εκπαιδεύονται στον χώρο εργασίας λαμβάνοντας μία μικρή αμοιβή.

Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν να ισχύουν από τον Σεπτέμβριο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α΄Λυκείου. Αυτό σημαίνει ότι για ακόμη δύο χρόνια οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με το ισχύον σύστημα και όχι με το νέο.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.