Οι τελικοί πίνακες με τους διοικητικούς των ΑΕΙ που μπήκαν στη διαθεσιμότητα

Οι τελικοί πίνακες με τους διοικητικούς των ΑΕΙ που μπήκαν στη διαθεσιμότητα

​Oι τελικοί πίνακες κατάταξης των εργαζομένων στα οχτώ πανεπιστήμια που έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας, εκδόθηκαν σήμερα Πέμπτη και ήδη τους ανήρτησε το ΑΣΕΠ στην ιστοσελίδα του. Σε αυτούς αναγράφεται η κατάταξη του διοικητικού προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα.

Πρόκειται για τους διοικητικούς υπαλλήλους των Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μπορείτε να διαβάσετε τις λίστες εδώ.

Πηγή: Star.gr
Share

14 Comments on Οι τελικοί πίνακες με τους διοικητικούς των ΑΕΙ που μπήκαν στη διαθεσιμότητα

 1. Ερωτήματα προς την Υπηρεσία Διοικητικού Προσωπικού του ΕΜΠ:
  1) Γιατί δεν έχουν δοθεί οι Εκθέσεις Αξιολόγησης, εδώ και τουλάχιστον 3 έτη σε όλους τους υπαλλήλους; Μήπως, με το πρόσχημα της μη έγκαιρης συγκρότησης ειδικής επιτροπής κ.λπ., διότι κάποιοι εξ αυτών θα είχαν υψηλή βαθμολογία στους πίνακες κατάταξης για την διαθεσιμότητα; Πως εξηγείται το γεγονός να εμφανιστούν εκ των υστέρων Εκθέσεις Αξιολόγησης σε συγκεκριμένους μόνο υπαλλήλους, ως επί το πλείστον προϊστάμενους (τμηματάρχες και διευθυντές), καθώς και διάφορους ημετέρους, -ενώ πριν δεν είχαν μπει καν Εκθέσεις στους πίνακες μοριοδότησης κατά την απογραφή των υπαλλήλων-, και να υπολογιστούν τώρα σε μερικούς στους προσωρινούς και στους τελικούς πίνακες κατάταξης (15/1/2014 & 6/2/2014) υπαλλήλων του ΕΜΠ; Τούτο, προφανώς, στοιχειοθετεί βαριά αμέλεια και ενδεχόμενο δόλο εκ μέρους της υπηρεσίας. Η οποιαδήποτε εκ των υστέρων ενέργειά τους (για να αποφύγουν τις μηνύσεις), δεν θα είναι αξιόπιστη και σαφώς θα είναι εις βάρος των υπαλλήλων, που δεν τους έχουν δοθεί οι Εκθέσεις, αφού γνωρίζουν πλέον ότι οι βαθμοί των Εκθέσεων Αξιολόγησης προσμετρούν στην μοριοδότηση των υπαλλήλων.
  2) Επίσης, γιατί δεν έχουν δοθεί σε συγκεκριμένους υπαλλήλους, ούτε καν τα έντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης για τα έτη 2011 και 2012 για να τα συμπληρώσουν, όπως σαφώς ορίζει ο νόμος; Τούτο, επίσης στοιχειοθετεί βαριά αμέλεια και ενδεχόμενο δόλο εκ μέρους της υπηρεσίας και η οποιαδήποτε εκ των υστέρων ενέργειά τους δεν πρέπει να γίνει, διότι δεν θα είναι αξιόπιστη και σαφώς θα είναι εις βάρος των ανωτέρω υπαλλήλων, αφού γνωρίζουν πλέον ότι οι βαθμοί των Εκθέσεων Αξιολόγησης προσμετρούν στην μοριοδότησή τους; Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

 2. Οι περίεργες μοριοδοτήσεις στους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΕΜΠ, παρά τις ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ!
  Από τους νέους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΕΜΠ (15/1/204), έβγαλαν μεν τις επιπλέον μοριοδοτήσεις για όσους είχαν δηλώσει ψευδώς πρόσληψη με ΑΣΕΠ, αλλά εμφανίστηκαν άλλες περίεργες μοριοδοτήσεις και, παρά τις ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ, εμφανίστηκαν μάλιστα και στους τελικούς πίνακες για το ΕΜΠ, που δημοσιεύτηκαν στις 6/2/2014! Πως εξηγείται το γεγονός ότι στους πίνακες μοριοδότησης για το ΕΜΠ, εμφανίστηκαν εκ των υστέρων Εκθέσεις Αξιολόγησης, ενώ στους προηγούμενους πίνακες πολλοί υπάλληλοι δεν είχαν βάλει Εκθέσεις; Είναι δυνατόν προϊστάμενοι και διευθυντές να μην βάλουν τις Εκθέσεις Αξιολόγησής τους αρχικά και τώρα να βάζουν Εκθέσεις; Αυτό δεν είναι καθόλου λογικό και θα έπρεπε να είχε προβληματίσει έντονα την Τριμελή Επιτροπή του ΑΣΕΠ. Επίσης, το γεγονός ότι πολλοί υπάλληλοι φαίνεται να έχουν λάβει μόρια για θέσεις ευθύνης, οι οποίοι –αν και υπήρχε Οργανισμός στο ΕΜΠ-, είχαν τοποθετηθεί με απλή ανάθεση, χωρίς η επιλογή να γίνει από υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν ανταμείβεται σε καμία περίπτωση με επιπλέον μοριοδότηση. Τι έγιναν οι ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ; Αγνοήθηκαν και πάλι;

 3. Πάλι εμφανίστηκαν περίεργες μοριοδοτήσεις κάποιων τους νέους τελικούς πίνακες του ΑΣΕΠ για το ΕΜΠ!
  Οι νέοι τελικοί πίνακες μοριοδότησης υπαλλήλων, που δημοσίευσε το ΑΣΕΠ για το ΕΜΠ στις 6/2/2014, πάλι παρουσιάζουν περίεργες μοριοδοτήσεις κάποιων, είτε, όσον αφορά τις Εκθέσεις Αξιολόγησης, είτε όσον αφορά θέσεις ευθύνης με απλή ανάθεση, είτε τα έτη προϋπηρεσίας ή και ακόμη βαθμούς πτυχίων ή και πτυχίων ξένων γλωσσών. Αυτό προκύπτει ευθέως από την σύγκριση με τους τελικούς πίνακες της 21ης/11/2013, απ’όπου σημειώνονται και πάλι αποκλίσεις. Βεβαίως, έχουν αφαιρεθεί όλες οι επιπλέον μοριοδοτήσεις εκείνων που δήλωσαν ψευδώς ότι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ κ.λπ., αλλά και πάλι εμφανίστηκαν περίεργες μοριοδοτήσεις αλλού. Απ’ό,τι φαίνεται και πάλι δεν ελήφθησαν υπόψη αιτήσεις-ενστάσεις θεραπείας στους νέους πίνακες (15/1/2014). Γιατί άραγε;

 4. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠIΝΕΙ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
  Από τους νέους και τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΑΣΕΠ για το ΕΜΠ (15/1/2014 & 6/2/2014), έχουν αφαιρεθεί μεν οι επιπλέον μοριοδοτήσεις αυτών που πλαστογράφησαν ότι προσελήφθησαν, δήθεν, μέσω ΑΣΕΠ, αλλά τώρα έχουν γίνει άλλα πολλά και θαυμαστά, π.χ., με τις Εκθέσεις Αξιολόγησης που εμφανίστηκαν τώρα ξαφνικά, με μοριοδοτήσεις θέσεων ευθύνης, που είναι με ανάθεση και όχι από υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ το ΕΜΠ έχει Οργανισμό κ.λπ. Δηλαδή, είναι ηλίου φαεινότερο ότι αυτό έγινε για να περισωθούν σε αξιοπρεπείς θέσεις στον πίνακα κατάταξης όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων, διευθύνσεων κ.λπ., και διάφοροι ημέτεροι. Αλλού «διϋλίζουν τον κώνωπα και αλλού καταπίνουν την κάμηλον»! Οι αιτήσεις θεραπείας και οι ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ για τους πίνακες, που πήγαν άραγε; Γιατί αγνοήθηκαν για άλλη μια φορά; Προβλέπεται μακρύς ο δρόμος …..

 5. «Μαγείρεμα».
  Έχει πέσει πολύ “μαγείρεμα” με τις Εκθέσεις Αξιολόγησης και στους νέους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΕΜΠ! Πως εξηγείται το γεγονός, ότι στους πρώτους πίνακες μοριοδότησης στις 21/11/2013 να μην αναφέρονται Εκθέσεις Αξιολόγησης και τώρα στους νέους τελικούς πίνακες κατάταξης (6/2/2014) να βάζουν Εκθέσεις Αξιολόγησης; Δεν είναι δυνατόν ο κάθε υπάλληλος να μην γνωρίζει τον βαθμό της Έκθεσης Αξιολόγησής του, εφόσον του επιδίδεται αντίγραφο. Απλώς, μετά από την λήξη της απεργίας έσπευσαν να κάνουν σε κάποιους επιλεκτικά (κυρίως προϊσταμένους και ημετέρους) Εκθέσεις Αξιολόγησης, για να περισωθούν, έστω και δια αυτού του τρόπου! Το θέμα, πως το ΥΠΑΙΘ δέχτηκε τέτοιες Εκθέσεις και με, τι αριθμούς πρωτοκόλλου (δεδομένης της από 5/9/2013 3μηνης απεργίας του διοικητικού προσωπικού) και, γιατί δεν έκανε κάτι το ΑΣΕΠ, παρά τις ενστάσεις που έγιναν; Ερωτήματα που χρήζουν άμεσων απαντήσεων!

 6. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ;
  Στους νέους και στους τελικούς πίνακες κατάταξης για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων του ΕΜΠ (15/1/2014 & 6/2//2014), οι υπηρεσίες απέγραψαν κανονικά τους μη απογραφέντες υπαλλήλους (πίνακας της 21ης/11/2013), παρά το ότι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση περί αυτού. Οποιαδήποτε εκ των υστέρων ενέργεια αναίρεσης του νόμου είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική. Τότε για όλους τους πολίτες που υποπίπτουν σε παραβάσεις να αναιρείται ο νόμος, ώστε να απαλλάσσονται! Επίσης, όπως είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, κατά την απογραφή στους πίνακες μοριοδότησης (πίνακας 21ης/11/2013) εμφανίστηκε μεγάλης έκτασης πλαστογραφία από υπαλλήλους του ΕΜΠ. Αφού, ως γνωστόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα που συμπλήρωσαν επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, δεν θα πρέπει να διωχθούν όσοι πλαστογράφησαν, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία, με αποτέλεσμα να μοριοδοτηθούν περισσότερο και να βγουν σε διαθεσιμότητα άλλοι αντί άλλων; Με την απογραφή τους τώρα από την υπηρεσία απαλλάσσονται με προκλητικό τρόπο για τις πλαστογραφίες που διέπραξαν με δόλο. Τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με δημόσιο υπάλληλο και οποιαδήποτε συγκάλυψη δείχνει επιβράβευση της πλαστογραφίας και της διαπλοκής! Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να διωχθούν; Δεν πρέπει κάποτε να εφαρμοστεί το αυτονόητο σ’αυτή την χώρα, δηλαδή ο νόμος; Το ΥΠΑΙΘ και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τι λένε για όλα αυτά;

 7. Με τους μη απογραφέντες και τους πλαστογράφους του ΕΜΠ στους Πίνακες Μοριοδότησης, τι θα γίνει;
  Πάλι έχουν κάνει τα δικά τους, για να σώσουν τους δικούς τους στο ΕΜΠ. Όχι, που δεν θα τα έκαναν! Τους μη απογραφέντες η υπηρεσία τους απέγραψε κανονικά και ούτε γάτα, ούτε ζημιά (που πήγαν, άραγε οι επαναστάσεις τους;), τους δε πλαστογράφους, οι οποίοι δήλωσαν ψευδή στοιχεία με δόλο, για να μοριοδοτηθούν περισσότερο και να βγουν, άλλοι αντί άλλων σε διαθεσιμότητα, δεν προτίθενται να τους αγγίξουν στο ελάχιστο, κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και του νόμου! Το ΥΠΑΙΘ και το ΑΣΕΠ, τι κάνουν για όλα αυτά; Γιατί συγκαλύπτουν παρανομίες; Θα τους τρελάνουμε στις ενστάσεις!!!! Δεν θα περάσουν καθόλου καλά.

 8. ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ.
  Στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ, εξαιρέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, περιέργως οι μηχανικοί. Με αυτόν τον τρόπο εξαιρέθηκαν και εκατοντάδες παράνομα προσληφθέντες (το 2007 κ.λπ.) μηχανικοί-διοικητικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ΕΜΠ, συναλλασσόμενοι για χρόνια με το ΕΜΠ εργολάβοι, μέλη οικογενειοκρατίας κάθε είδους ημέτεροι κ.λπ.! Επινόησαν να τους βαπτίσουν μηχανικούς-διοικητικούς. Οι περιέργως εξαιρούμενοι είχαν δικαίωμα ψήφου στις πρόσφατες εκλογές του ΤΕΕ! Τώρα καταθέτουν χωρίς ντροπή τροπολογία για να τους μετατρέψουν σε ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ, για να τους διασφαλίσουν πιο πολύ. Επίσης τους υπόσχονται μετά να τους κάνουν ΔΕΠ. Έτσι θα έχουν και δικαίωμα ψήφου στην εκλογή πρύτανη. Οι εκατοντάδες παράνομα προσληφθέντες μηχανικοί-διοικητικοί του ΕΜΠ, ήταν η αιτία να εμφανίζονται τα ΑΕΙ με πλεονάζον προσωπικό. Η εξαίρεση των πιο πάνω μηχανικών-διοικητικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ήταν εις βάρος άλλων κατηγοριών υπαλλήλων (βιβλιοθηκονόμων, πτυχιούχων κ.λπ. κατηγοριών) νόμιμα προσληφθέντων και άλλων ΑΕΙ, τα οποία δεν έκαναν παράνομες προσλήψεις μηχανικών-διοικητικών. Αναρωτιέται κανείς: Α) Γιατί δεν διώχθηκαν οι παράνομα προσληφθέντες μηχανικοί-διοικητικοί του ΕΜΠ και οι αρμόδιοι που τους προσέλαβαν, αλλά αντιθέτως τους εξαίρεσαν από το πρόγραμμα διαθεσιμότητας; Β) Ποιος συμβούλεψε το Υπουργείο Παιδείας για την εξαίρεση των «μαϊμού» μηχανικών-διοικητικών του ΕΜΠ; Γ) Σε τι χρειάζονταν οι εκατοντάδες παράνομα προσληφθέντες μηχανικοί-διοικητικοί, που τώρα τους αναβαπτίζουν σε ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΕΜΠ, πέραν της ιδιοτελούς τακτοποίησης συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος; Η ψήφιση αυτής της τροπολογίας είναι πρόκληση και σκάνδαλο.

 9. Όταν η ατιμωρησία επικρατεί και η επιβραβεύεται η πλαστογραφία …..
  Στο ΕΜΠ συμβαίνει το εξής αντισυναδελφικό τον τελευταίο καιρό και ειδικά από τότε που δημοσιεύτηκαν οι νέοι τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας υπαλλήλων: Πολλοί εκ των μη απογραφέντων υπαλλήλων συμπεριφέρονται απαίσια σε συναδέλφους τους που απεγράφησαν κατά την απογραφή του Οκτωβρίου. Δηλαδή, συμπεριφέρονται υποτιμητικά, επιτιμητικά σε συνεχή και εντεινόμενη βάση και εν ολίγοις τους ασκούν το λεγόμενο mobbing (εργασιακή παρενόχληση)! Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πλήρους ατιμωρησίας που βασιλεύει σ’αυτό το φέουδο ανομίας! Αλήθεια, κύριε υπουργέ, τι θα γίνει με τους μη απογραφέντες; Θα εφαρμοστεί ποτέ ο νόμος στην περίπτωσή τους ή όχι, πράγμα που τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν και να συμπεριφέρονται έτσι;

 10. Mobbing – ΔΙΑΦΘΟΡΑ.
  Στο ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) που υπηρετώ, έχουν γίνει εκατοντάδες προσλήψεις υπαλλήλων αορίστου χρόνου, χωρίς διαγωνισμό, κάτω από το απόλυτο καθεστώς γενικευμένης οικογενειοκρατίας, που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και ως εκ τούτου και με παράνομες προσλήψεις και άλλες, δήθεν νομιμοφανείς.
  Σε ένα τέτοιο καθεστώς οικογενειοκρατίας, παράνομων προσλήψεων αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, κλικών, κομματισμού, ημετέρων, ανομίας, διαπλοκής κ.λπ., εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση διαμορφώθηκαν άθλιες εργασιακές συνθήκες. Για να σώσουν την οικογενειοκρατία, τους αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, την διαπλοκή, την ανομία, τις “φαμίλιες”, τους ημέτερους, επινοούν κάθε είδους τεχνάσματα και μεθοδεύσεις. Στο καθεστώς οικογενειοκρατίας, τους έξω από αυτήν, τους εξαναγκάζουν σε αδράνεια (στο ψυγείο). Τα μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, εκλέγουν με την ψήφο τους υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συλλογικά όργανα, τοποθετούνται αναξιοκρατικά προϊστάμενοι κ.λπ.
  Φυσικό είναι τα μέλη της οικογενειοκρατίας και να χαρακτηρίζουν δήθεν ικανούς τα μέλη τους και τους εκτός οικογενειοκρατίας δήθεν ακατάλληλους. Ποιοι θα με αξιολογήσουν, για να απολυθώ; Τα μέλη της οικογενειοκρατίας; Τα υπηρεσιακά συμβούλια ή άλλα όργανα που βγαίνουν με τις ψήφους της οικογενειοκρατίας, αφού αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία; Οι «φαμίλιες»; Μήπως η όλη προσπάθεια των προϊσταμένων θα είναι να σώσουν την οικογενειοκρατία, αυτούς που μπήκαν από το παράθυρο, χωρίς διαγωνισμό, «την σάρκα από την σάρκα τους»; Θα αξιολογήσουν αρνητικά με τεχνάσματα ικανούς υπαλλήλους, με εμπειρία, πτυχιούχους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά από επιτυχία τους σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό, για να σωθούν οι ημέτεροι; Μήπως η οικογενειοκρατία οδηγεί και σε φαινόμενα διαφθοράς; Πρέπει να διαλυθεί η οικογενειοκρατία από τις Δημόσιες υπηρεσίες. Να διωχθούν οι επίορκοι αρμόδιοι, που προέβησαν σε αυτές τις προσλήψεις. Ναι στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά με διαφάνεια και αξιοκρατία. Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, οι έξω από αυτήν, δέχονται διαρκή ηθική παρενόχληση (mobbing) και έναν επαναλαμβανόμενο εκφοβισμό και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying). Επομένως επιβάλλεται άμεσα η Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του εργαζόμενου από: Την ηθική παρενόχληση (mobbing) & τον εκφοβισμό και την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), το οποίο ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει νομοθετηθεί σε άλλες Χώρες.
  Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει από ανεξάρτητη αρχή και όχι από την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή, τους παράνομα προσληφθέντες, τις «φαμίλιες».
  Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, μια συνεχής και διαρκής ηθική παρενόχληση (mobbing) και ένας επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), είναι βέβαιον, ότι έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων-θυμάτων και κατ’ επέκταση, των οικογενειών τους. Φυσικό είναι τα μέλη της οικογενειοκρατίας να χαρακτηρίζουν δήθεν ικανούς τα μέλη τους και τους εκτός οικογενειοκρατίας δήθεν ακατάλληλους.
  Μετά από προσωπική οδυνηρή εμπειρία μου, που λαμβάνει χώρα τα τελευταία έτη, ως υπάλληλος, έχω υποστεί και υφίσταμαι μια συνεχή και διαρκή ηθική παρενόχληση (mobbing) και έναν επαναλαμβανόμενο εκφοβισμό και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), σας εκθέτω τις απόψεις μου για τα εξής:
  Επιβάλλεται άμεσα η Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του εργαζόμενου από την ηθική παρενόχληση (mobbing) & τον εκφοβισμό και την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying):
  Είναι κακοήθης συμπεριφορά και η υποβολή του εργαζόμενου σε ψυχολογική παρενόχληση, μιας συστηματικής και διαρκούς επίθεσης σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος από ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, που σκοπό έχει να πλήξει και να βλάψει την φήμη, την τιμή, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του υπαλλήλου-θύματος και να τον ωθήσει τελικά να εγκαταλείψει την θέση εργασίας του. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κατάσταση ψυχολογικής βίας-τρομοκρατίας. Εχθρικές συμπεριφορές που συνιστούν παρενόχληση αποτελούν οι προσβολές, η απομόνωση, συνεχών αρνητικών σχολίων, διάδοσης κουτσομπολιού, η χρησιμοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μειωτικά σχόλια, στέρηση ευκαιριών, αγένεια, πειράγματα, ύπουλοι εκφοβισμοί, χρησιμοποίηση αισχρής γλώσσας ή σαρκασμού, διαβολές, εργασιακή υπονόμευση, εξευτελισμού, εισβολή στην ιδιωτική ζωή, ταπεινώσεις, συνεχής κακολογία, εξαναγκασμός σε αδράνεια, διάδοση αρνητικών σχολίων, καψώνια στην χορήγηση αδείας, φωνές δυνατά μπροστά σε άλλους, υποτιμητικά σχόλια, διάδοση ψεύτικων φημών, συκοφαντίες, εξευτελισμού, οι προσβολές στην προσωπική αξιοπρέπεια και η λεκτική βία κ.λπ. Είναι η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητα επιθετική και κακοήθης συμπεριφορά κατά ενός εργαζομένου, που περιλαμβάνει ψυχολογική και λεκτική βία στον χώρο εργασίας. Γίνεται χρήση εκδικητικών, μνησίκακων, κακόβουλων ή εξευτελιστικών προσπαθειών για να υποβιβαστεί ένας υπάλληλος. Τέτοιες επίμονες αρνητικές επιθέσεις πάνω στην προσωπική ή επαγγελματική απόδοση είναι απρόβλεπτες, παράλογες και άδικες. Μειώνουν συστηματικά τον υπάλληλο-στόχο, για να διαβρώσουν την όποια υποστήριξη αναζητήσει αργότερα και τον δυσφημούν. Ο εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και ασεβής συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο που έχει επιλεγεί ως στόχος. Ο εκφοβισμός και η βία, συνοδεύονται από απειλές ή προσβολές. Έτσι δημιουργείται ένα έντονα τοξικό εργασιακό περιβάλλον.
  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα για να τεκμηριωθεί νομικά το mobbing είναι δύσκολο με την υπάρχουσα νομοθεσία!
  Το 2005 ψηφίστηκε ο Νόμος 3304 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας (ΦΕΚ Α’ 16/27-01-2005). Ο Νόμος αυτός ενσωμάτωσε τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, ωστόσο περιορίζει το παράνομο των παρενοχλήσεων μόνο σ’ αυτές που έχουν ως έρεισμα και βάση, τα πιο πάνω , χωρίς να επεκτείνεται ή να εστιάζει σε κάθε παρενοχλητική συμπεριφορά της οποίας μπορεί να τύχει ο εργαζόμενος στον χώρο εργασίας του.
  Χωρίς διάθεση υπερβολής, οδηγούμαστε στο λογικό συμπέρασμα ότι: Για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν ανήκουν σ’ αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες επιτρέπεται απροκάλυπτα η προσβολή, η απαξίωση, η περιφρόνηση, η περιθωριοποίηση, η υποβάθμιση, η υποτίμηση, η επιθετική συμπεριφορά κ.λπ.!!!
  Και είναι επιτακτική ανάγκη η αντιμετώπιση της εργασιακής παρενόχλησης, καθώς επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες δείχνουν ότι έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατ’ επέκταση, των οικογενειών τους.
  Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν με σαφήνεια τέτοιες καταστάσεις. Θύματα συμπεριφοράς mobbing μπορούν να καταφύγουν στα δικαστήρια και να μηνύσουν τον εργοδότη τους ή τον/-τους mobber(s).
  Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν να περιλαμβάνουν στις νομοθεσίες τους προβλέψεις για την ηθική παρενόχληση από το 1990 και ύστερα. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως σε κάποιες χώρες, αιτία για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση αποτέλεσαν επιστημονικές έρευνες σχετικά με το φαινόμενο, οι οποίες έτυχαν μεγάλης απήχησης και ενδιαφέροντος π.χ., η Σουηδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία κ.λπ. Επίσης και σε άλλες χώρες υπάρχει νομοθεσία στην οποία μπορεί να καταφύγει ο εργαζόμενος που έγινε στόχος κακομεταχείρισης, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ κ.λπ.
  Η νομοθετική ρύθμιση για την προστασία από το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης, κρίνεται απαραίτητη και στην Ελλάδα, αφού θα αποτελούσε ένα είδος ελάχιστης πρόληψης και θα προέβλεπε τρόπους επίλυσης και αποκατάστασης της αξιοπρέπειας των θυμάτων. Επιπλέον, η διεξαγωγή ερευνών για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων παραμέτρων του φαινομένου, την έκτασή του σε υπηρεσίες και οργανισμούς και την εκ μέρους της πολιτείας προτάσεων και εφαρμογής μέτρων είναι επιβεβλημένη. Η νομική ομπρέλα που πρέπει να ανοιχτεί για το ζήτημα πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο από διεκδίκηση αποζημιώσεων. Οφείλει να δρα στην κατεύθυνση της πρόληψης, αλλά και στην προστασία του υπαλλήλου- θύματος που καταγγέλλει το φαινόμενο.
  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, θα πρέπει άμεσα να γίνει νομοθετική ρύθμιση, για την προστασία των μαρτύρων για την διαφθορά. Τούτο εξάλλου ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνον έτσι θα αποκαλυφθούν οι επίορκοι, ώστε να διωχθούν.

 11. Σε ποια άλλη χώρα; ……
  Σε ποια άλλη χώρα, θα γινόντουσαν αυτά που γίνονται στα ΑΕΙ και ο Υπουργός Παιδείας θα έμενε στην θέση του; Σε ποια άλλη χώρα, άραγε, ένας Υπουργός Παιδείας θα επέτρεπε να γίνουν λαθροχειρίες στη μοριοδότηση υπαλλήλων με την συναίνεση μάλιστα του ΑΣΕΠ (!), για να σώσει τους ημέτερους και πλαστογράφους και να βγουν στην διαθεσιμότητα άλλοι αντί άλλων; Σε ποια άλλη χώρα Υπουργός, αφού με δική του ευθύνη έφτασαν τα πράγματα στο απροχώρητο θα έταζε, συναλλασσόμενος, «λαγούς με πετραχήλια» και πράγματα εντελώς ανεφάρμοστα και χωρίς αντίκρισμα, για να παραμείνει στην καρέκλα του; Σε ποια άλλη χώρα Υπουργός θα καταπατούσε πραξικοπηματικά τον νόμο με τους πίνακες μοριοδότησης παρά την πληθώρα των υποβληθεισών ενστάσεων, τις οποίες αγνόησε, θα γινόταν κυριολεκτικά του «Κουτρούλη ο γάμος» με τι; ΚΥΑ, διαθεσιμότητες, κινητικότητες, τροπολογίες, αργίες κ.λπ., τις οποίες, συναλλασσόμενος πάντα, είτε θα καταστρατηγούσε κατά το δοκούν, είτε θα έπαιρνε πίσω μετά; Σε ποια άλλη χώρα Υπουργός θα έκανε χατίρια σε συντεχνίες και συμφέροντα και θα εξαιρούσε σκανδαλωδώς από την διαθεσιμότητα τους εκατοντάδες παράνομα προσληφθέντες μηχανικούς-διοικητικούς του ΕΜΠ εις βάρος άλλων κλάδων υπαλλήλων; Σε ποια άλλη χώρα Υπουργός θα υποστήριζε τόσο την φαυλότητα που, υποτίθεται ότι ο ίδιος πολεμάει; Μόνο ένας: Ο κ. Αρβανιτόπουλος στην Ελλάδα, ρε γαμώτο!

 12. Επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί πλαίσιο για την προστασία μαρτύρων κατά της διαφθοράς!
  Πριν από καιρό είχαν προαναγγείλει την θέσπιση νομικού πλαισίου για την προστασία των μαρτύρων κατά της διαφθοράς, κάτι που ισχύει στο εξωτερικό, αλλά εδώ δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη. Αλήθεια, τι “φρενάρησε” κάτι τέτοιο; Αν θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι ουσιαστικό, να νομοθετήσουν για την προστασία μαρτύρων κατά της διαφθοράς. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά, μήπως δεν συμφέρει πολλούς κάτι τέτοιο και εξαγγέλλονται διαχειριστικοί έλεγχοι έτσι, “σε κουβέντα να βρισκόμαστε”; Ιδού η Ρόδος, λοιπόν, κύριοι κυβερνώντες!

 13. Να γίνει ενδελεχής έλεγχος στα πάντα και εις βάθος στα ΑΕΙ.
  Εκτός από τα κονδύλια των ΕΛΚΕ (όπου έχουν γίνει μεγάλα πάρτι!), θα πρέπει να γίνουν ενδελεχείς έλεγχοι και αλλού, όπως π.χ., στα κονδύλια των λογ/σμών εκτός προϋπολογισμού, που μοιράζονταν αυτά, σε ποιους κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν έλεγχοι και σε δαπάνες των Προϋπολογισμών, όπως ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΡΓΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ και άλλα πολλά ωραία και σε βάθος 10-15 χρόνων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να ανακοινωθούν μαζί με τα ονόματα των υπαιτίων και ενεχομένων σε περιπτώσεις διαφθοράς. Εξυπακούεται ότι ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοσθεί για όλους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται κάποιοι και να μην γίνει καμιά συγκάλυψη, όπως έχει γίνει πολλές φορές.

 14. Η σιμωρ(ια)οπουλοκοσκωτιάδα στο ΕΜΠ διέλυσε τα πάντα !
  Κάνουν οι άθλιοι και εργασιακή-ηθική παρενόχληση κ.λπ. διαστροφές εναντίον κάποιων. Η απόλυτη ανωμαλία.
  Έκαναν παράνομες προσλήψεις γεροντοαχυρανθρώπων, που παριστάνουν τους υπαλλήλους και δρουν ανεξέλεγκτα! Είναι μέλη οικογενειοκρατίας, τους εξαίρεσαν από την διαθεσιμότητα και είναι διαπλεκόμενοι, σύνδεσμοι εργολαβικών κ.λπ. συμφερόντων! Τα αξιώματα διανέμονται σε ημέτερα λαμόγια. Ο υπόκοσμος και το παρακράτος στο φόρτε τους.
  Έχουν κάλυψη ετών τύπου «Υποσαχάριας Αφρικής», από το παρακράτος

Leave a Reply

Your email address will not be published.