Ο Αναπλ. Υπουργός ΠΕΚΑ Ν. Ταγαράς ανακοίνωσε έργα 70.000.000 ευρώ για Λουτράκι – Περαχώρα – Αγ. Θεοδώρους

Ο Αναπλ. Υπουργός ΠΕΚΑ υποψ. βουλευτής Κορινθίας Ν. Ταγαράς ανακοίνωσε έργα 70.000.000 ευρώ για Λουτράκι - Περαχώρα - Αγ. Θεοδώρους Περιοχές του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδώρων επισκέφθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής και υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών του με φορείς και πολίτες έγινε αναλυτική αναφορά σε θέματα και προβλήματα της περιοχής. Ειδική αναφορά έγινε στα έργα αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων – ΕΕΛ) Αγίων Θεοδώρων. Με τα έργα που ήδη ανακοίνωσε ο Νίκος Ταγαράς, η ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων αναβαθμίζεται και αποκτά την κρίσιμη μάζα για την ορθή λειτουργία του.

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε η συμβολή του Νίκου Ταγαρά στην έγκριση έργων των Δήμων της Κορινθίας από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ και ιδιαίτερα στη «βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», συνολικού προϋπολογισμού 180.000 €.

Όσον αφορά τα λύματα, ο Νίκος Ταγαράς ανακοίνωσε ότι δύο νέα έργα αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 69.814.960 ευρώ, του ανατολικού παραλιακού μετώπου και του βόρειου παραλιακού μετώπου θα τροφοδοτούν την ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων και θα αναβαθμίσουν το βιολογικό καθαρισμό Λουτρακίου – Κορίνθου.

Πρόκειται για τα έργα:

Αποχέτευση λυμάτων Ανατολικού παραλιακού μετώπου, προϋπολογισμού 20.564.960 ευρώ. Αφορά τις περιοχές : Άγιοι Θεόδωροι – Λουτρά Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρή – Ίσθμια – Κυρά Βρύση – Καλαμάκι. Σε αυτό περιλαμβάνονται: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος Αγ. Θεοδώρων συνολικού μήκους 2.700 μ., αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμών Ισθμίων και Καλαμακίου συνολικού μήκους 2.700 μ., αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής συνολικού μήκους 33,25 χλμ., έργα κατασκευής μεταφοράς από τους παραπάνω οικισμούς έως την εγκατάσταση ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων αντλιοστασίων, αγωγών μεταφοράς κτλ

Αποχέτευση λυμάτων Βόρειου παραλιακού μετώπου Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 49.250.000 ευρώ

Αφορά τις περιοχές :: Άσσος – Κάτω Άσσος – Περιγιάλι – Λέχαιο – Βραχάτι – Ζευγολατιό. Σε αυτό περιλαμβάνονται: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Άσσου – Κάτω Άσσου – Περιγιαλίου και Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων καθώς και στους οικισμούς Βραχατίου – Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου Βόχας συνολικού μήκους 86 χλμ.. Επίσης κατασκευή 7 αντλιοστασίων, κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αντλιοστασίων, που οδηγεί τα λύματα στην ΕΕΛ στα έργα εισόδου λυμάτων Κορίνθου έργα επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου – Λουτρακίου ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά του.

 

Αναλυτικά τα έργα αποχέτευσης, που επιλύουν ένα σημαντικό πρόβλημα της περιοχής, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από αναπτυξιακής πλευράς, για την περιοχή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και της Κορίνθου είναι:

 

Αποχέτευση λυμάτων ανατολικού παραλιακού μετώπου

Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Το προτεινόμενο έργο αναλύεται σε 7 υποέργα:

1ο υποέργο: Εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων τμήματος Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων (υποέργο 1). Το εσωτερικό δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες PVC σειρά 41 διαμέτρων Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 1500μ. και 1200μ. αντίστοιχα.

2ο υποέργο: Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων των οικισμών Ισθμίων και Καλαμακίου. Το δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες PVC σειρά 41 διαμέτρων Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 1700μ. και 1000μ. αντίστοιχα.

3ο υποέργο: Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων των οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής. Το δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες PVC σειρά 41 διαμέτρων Φ200, Φ250 και Φ315 συνολικού μήκους 21000μ, 11000μ. και 1250μ. αντίστοιχα.

4ο υποέργο: Έργα κατασκευής μεταφοράς από τους παραπάνω οικισμούς έως την εγκατάσταση ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων αντλιοστασίων, των αγωγών μεταφοράς, τη διέλευση της διώρυγας και το σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας.

5ο υποέργο: Εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών και έργων αρχαιολογίας, κατά τη φάση των εκσκαφών.

6ο υποέργο: Εκτέλεση των απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου.

7ο υποέργο: Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Σύνολο προϋπολογισμού: 20.564.960,00 ευρώ

5 Οικισμοί Γ΄Προτεραιότητας – Μήκος αποχετευτικού δικτύου km 39,65

Ισοδύναμος πληθυσμός Γ΄προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 30.000,00

Θα δημιουργηθούν 50 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της υλοποίησης του έργου καθώς και 6 θέσεις κατά τη λειτουργία

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντική αναγκαιότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή και με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ευαίσθητο περιβάλλον (Σαρωνικός κόλπος) και συνακόλουθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική (τουριστική) δραστηριότητα. Η πράξη είναι σκόπιμο να γίνει διότι έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υδάτων αναψυχής και κολύμβησης των παραλιών υψηλής και τουριστικής απόδοσης των περιοχών του ανατολικού παραλιακού μετώπου. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί προϋπόθεση για την τουριστική-οικονομική ανάπτυξη διότι θα υπάρξει άμεση ή έμμεση ωφέλεια για το μόνιμο και εποχικό πληθυσμό από τη βελτίωση της ποιότητας και προστασία των υδάτων των ακτών κολύμβησης που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα. Η συμβολή του έργου στην προστασία των αποθεμάτων νερού (λόγω του ότι ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε πολύ υψηλή στάθμη) είναι-επίσης-αυταπόδεκτη και εξαιρετικά σημαντική.

Αποχέτευση λυμάτων Βόρειου παραλιακού μετώπου Δήμου Κορινθίων

Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Το προτεινόμενο έργο αναλύεται σε 6 υποέργα:

1ο υποέργο: Εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Άσσου-Κάτω Άσσου-Περιγιαλίου και Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων καθώς και στους οικισμούς Βραχατίου-Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου-Βόχας (υποέργο 1). Το μήκος του εσωτερικού δικτύου είναι περίπου 86 χλμ. και περιλαμβάνεται η κατασκευή 7 αντλιοστασίων,3 στα όρια του Δήμου Βέλου-Βόχας και 4 στα όρια του Δήμου Κορινθίων. Τα λύματα συγκεντρώνονται στο αντλιοστάσιο Α7 στον Άσσο και από εκεί ξεκινούν τα έργα μεταφοράς τους (υποέργο2).

2ο υποέργο: Έργα μεταφοράς λυμάτων (αγωγός μεταφοράς μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια) των λυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί (με το φυσικό αντικείμενο του

υποέργου 1). Ο αγωγός μεταφοράς οδηγεί τα λύματα στην ΕΕΛ στα έργα εισόδου λυμάτων Κορίνθου (υποέργο 2). Το δίκτυο μεταφοράς αποτελείται από 2 καταθλιπτικούς αγωγούς Φ350 μήκος 250μ. έκαστος, Φ355 μήκους 3.200μ. έκαστος, Φ400 μήκους 2.040μ. έκαστος, Φ450 μήκους 5.500μ. έκαστος, Φ500 5.275μ. έκαστος και αγωγούς βαρύτητας Φ600 μήκους 1.100μ. Τα ανλιοστάσια που θα κατασκευαστούν είναι 2. Το συνολικό μήκος του δικτύου μεταφοράς (από το αντλιοστάσιο Α7 έως το σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Κορίνθου) είναι 16.270μ.

3ο υποέργο: Έργα επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κορίνθου-Λουτρακίου, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά της στα επίπεδα του σχεδιασμού τελικής φάσης επέκτασης (180.000 ι.π.) και να δύναται να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φορτίο

4ο υποέργο: Εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών και έργων αρχαιολογίας, κατά τη φάση των εκσκαφών.

5ο υποέργο: Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Σύνολο Προϋπολογισμού: 49.250.000,00 ευρώ

6 Οικισμοί Γ΄Προτεραιότητας – 1 υφιστάμενη ΕΕΛ που αναβαθμίζονται – Μήκος αποχετευτικού δικτύου km 120,00

Ισοδύναμος πληθυσμός Γ΄προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 58.000,00

Θα δημιουργηθούν 50 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της υλοποίησης του έργου καθώς και 6 θέσεις κατά τη λειτουργία.

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντική αναγκαιότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή και με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ευαίσθητο περιβάλλον (Κορινθιακός κόλπος) και συνακόλουθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική (τουριστική) δραστηριότητα. Η πράξη είναι σκόπιμο να γίνει διότι έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υδάτων αναψυχής και κολύμβησης των παραλιών υψηλής και τουριστικής απόδοσης των περιοχών του βορείου παραλιακού μετώπου. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί προϋπόθεση για την τουριστική-οικονομική ανάπτυξη διότι θα υπάρξει άμεση ή έμμεση ωφέλεια για το μόνιμο και εποχικό πληθυσμό από τη βελτίωση της ποιότητας και προστασία των υδάτων των ακτών κολύμβησης που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα. Η συμβολή του έργου στην προστασία των αποθεμάτων νερού (λόγω του ότι ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε πολύ υψηλή στάθμη) είναι-επίσης-αυταπόδεκτη και εξαιρετικά σημαντική. Αναμένονται θετικές επιπτώσεις από τη συλλογή των ακαθάρτων από οικισμούς με μεγάλη δόμηση και η

μεταφορά τους στην υφιστάμενη ΕΕΛ που επεκτείνεται-αναβαθμίζεται. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει σημαντική βελτίωση της ποιότητας των ακτών κολύμβσης που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα από την ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων.

– Θα συμβάλλει στην οικονομική ζωή της περιοχής, η οποία παρουσιάζει έντονο παραθεριστικό ενδιαφέρον, με την αύξηση του τουρισμού, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και του εποχικού πληθυσμού της.

– Όλα τα παραπάνω θα λειτουργήσουν σαν σταθεροποιητικός παράγοντας για το μόνιμο πληθυσμό της περιοχής.

Share