Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ένιωσε την υποχρέωση να επεξηγήσει το θέμα της επεξεργασίας λυμάτων στον Βιολογικό καθαρισμό. Γιατί;

ο Δήμος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ένιωσε την υποχρέωση να επεξηγήσει το θέμα της επεξεργασίας λυμάτων στον Βιολογικό καθαρισμό. Γιατί;

Δεν είναι αυτονόητο το όφελος για τον Δήμο μας;

Ακούσατε αρνητικά σχόλια για το έργο που αναλάβατε να περάσετε και αισθάνεστε την ανάγκη να αιτιολογήσετε την κατά πλειοψηφία απόφασή σας;

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Διευκρινίσεις για την Επεξεργασία λυμάτων και το Βιολογικό καθαρισμό.

Η επέκταση και  αναβάθμιση των ΕΕΛ  στο Δήμο μας είναι έργα απαραίτητα, διότι ο ήδη υπάρχων μηχανολογικός εξοπλισμός, λόγω παλαιότητας χρήζει αντικατάστασης.

Με την αναβάθμιση θα γίνεται επεξεργασία σε μεγαλύτερη ποσότητα λυμάτων που είναι απαραίτητη για την πιο ομαλή και σωστή λειτουργία και συγχρόνως θα γίνεται  προχωρημένη επεξεργασία έτσι ώστε  να εξάγεται καθαρό νερό το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς.

Η  Δημοτική αρχή του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, εκπόνησε εμπεριστατωμένες μελέτες, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί το μεγάλο αυτό έργο στο ΕΣΠΑ με σκοπό τη χρηματοδότησή του.

Δηλαδή πάνω από 13.000.000 ευρώ που χρειάζονται για το έργο από την πλευρά του Δήμου μας, θα πληρωθούν εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή  Ένωση, χωρίς ο Δήμος να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ.

Σήμερα διαθέτουμε δύο ΕΕΛ (εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων). Την ΕΕΛ που ιδρύθηκε από κοινού στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων και λειτουργεί σήμερα στη νότια πλευρά του Ισθμού και την ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων η λειτουργία της οποίας μέχρι σήμερα είναι αδύνατη λόγω αρχικού υπερβολικού μεγέθους σχεδιασμού.

Η Δημοτική Αρχή, πέτυχε μετά από συντονισμένες ενέργειες το έργο να συνδεθεί με τη παράλληλη ένταξη στο ΕΣΠΑ, των έργων αποχέτευσης Ισθμίας – Καλαμακίου στην ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων, και να καταστεί έτσι  δυνατή η έναρξη λειτουργίας. Τονίζεται ότι οι εν λόγω περιοχές δεν ήταν επιλέξιμες λόγω μικρού αριθμού κατοίκων.

Η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Λουτρακίου – Κορίνθου,  προϋποθέτει τη μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων από τον Δήμο Βέλου – Βόχας γιατί είναι ενιαίο έργο . Η ενέργεια αυτή, θα είναι ιδιαίτερα θετική αφού μετά την προαναφερόμενη προχωρημένη επεξεργασία, τα  λύματα που θα καταλήγουν στον Κορινθιακό κόλπο θα είναι πλέον κατάλληλα επεξεργασμένα προκειμένου να μην επιβαρύνουμε τον Κορινθιακό κόλπο.

Επισημαίνεται ότι όπως όλες οι συμβάσεις, έτσι και οι προγραμματικές υλοποιούνται στο σύνολό τους, διαφορετικά καθίστανται άκυρες.

Τελικά, αν για οποιοδήποτε λόγο χαθεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει για να πραγματοποιηθεί το έργο,  να χρηματοδοτηθεί (το προαναφερόμενο ποσό πάνω από 13.000.000 ευρώ) εξ ολοκλήρου από τον Δήμο μας,  και κατ’ επέκταση από τους Δημότες μας.

Είναι φανερό ότι οποιοσδήποτε υποστηρίζει το αντίθετο, το κάνει για να παραπληροφορήσει τους Δημότες με ιδιοτελείς πολιτικές σκοπιμότητες,  όμως τέτοιες πρακτικές δεν βοηθούν στο προγραμματισμό και την  υλοποίηση τόσο σημαντικών και αναπτυξιακών έργων.

Δυστυχώς ορισμένοι κύριοι της Αντιπολίτευσης,  αδυνατούν να αντιληφθούν τη σημασία μεγάλων διαδημοτικών έργων υποδομής βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες που αλλάζουν την περιβαλλοντική εικόνα όλου του Δήμου.

Όλα τα παραπάνω έργα περιγράφονται αναλυτικά στις μελέτες που συνοδεύουν τις προγραμματικές συμβάσεις καθώς επίσης και στα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία και τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.