Ο Λ. Κολαΐτης Παραμένει στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή Κορινθίας. Προήχθησαν οι κκ Φωτόπουλος, Πιπέρης, Τετράδης και Τσίπρης

Χωρίς αλλαγές για την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας ,οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία ,αφού παραμένει στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή, ο κ. Λεωνίδας Κολαΐτης. Παράλληλα ο αξιωματικός κ. Φωτόπουλος προήχθη και φέρει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή ενώ οι Ε. Πιπέρης, Χ. Τετράδης και Ι. Τσίπρης προήχθησαν στον βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.