Παιδικοί Σταθμοί Λουτρακίου και Αγ. Θεοδώρων: Εγγραφή ή επανεγγραφή από 27 Μαΐου μέχρι και 28 Ιουνίου 2013,δικαιολογητικά

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ιατρός Λουκάς Λούκας Συνένεντευξη στην Ελίνα Φανίδου, tvtvΔΗΜΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

«ΜΕΡΙΜΝΑ»

Λουτράκι: 27/5/2013

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. του  Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π  κ. Λούκας Λουκάς, ανακοινώνει ότι από

27 Μαΐου μέχρι και 28 Ιουνίου 2013 οι Παιδικοί Σταθμοί Λουτρακίου και Αγ. Θεοδώρων  θα δέχονται αιτήσεις ενδιαφερομένων εργαζομένωνγονέων για την εγγραφή ή την επανεγγραφή των παιδιών τους καθημερινά και τις εργάσιμες ώρες.

Για την εγγραφή των  παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.(Δίδεται από τον Παιδικό Σταθμό)

 2. Πιστοποιητικό γέννησης.

 3. Πιστοποιητικό Υγείας σωματικής και πνευματικής, με πρόσφατα αποτελέσματα ΜΑΝΤΟUΧ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί.

 4. Βεβαίωση εργασίαςμητέρας και πατέρα με τις μηνιαίες αποδοχές.

 5. Φωτοτυπία ενσήμων μητέρας ή φωτοτυπία άλλου ταμείου ασφάλισης.

 6. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του τρέχοντος έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

 7.  Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού. (πολύτεκνοι, διαζευγμένοι, μονογονεϊκή οικογένεια ,κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας  κ.λ.π.)Επίσης στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται τα άτομα που θα συνοδεύουν το παιδί κατά την προσέλευση και αποχώρηση του από τον Παιδικό Σταθμό.

 8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων ,εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ,όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δ. Σ. θεωρεί απαραίτητο

 Κατά την εγγραφή προηγούνται αιτήσεις Δημοτών Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων, γονέων με κοινωνικά , οικονομικά προβλήματα και πολυτέκνων.

 Γα τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται επίσης όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης

Για περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά από τις 8 π.μ.-13.μ.μ.

 • Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου τηλ. 27440-64785 (Κα Βασιλειάδου Αρετή).

 • Παιδικός Σταθμός Αγ. Θεοδώρων : τηλ. 27410 – 62028 (Κα Γυφτοπούλου Αθηνά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.