Όπως μάθαμε μια μέρα μετά το χειρουργείο  θα επιστρέψει στο σπίτι του ενώ θα συνεχίσει κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις! Εμείς του ευχόμαστε περαστικά!