Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Την πρόσληψη 68 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για το διδακτικό έτος 2012-2013 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν τέσσερις αναπληρωτές νηπιαγωγούς ΕΑΕ, 38 αναπληρωτές δασκάλους ΕΑΕ και 26 αναπληρωτές δασκάλους του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας έως και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα του υπουργείου.

Πηγή: 24wro.blogspot.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.