Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”. 11 Μαΐου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00 μ.μ. Για Εξέταση αιτήματος Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου σχετικά με την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, έτους 2012

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού`   Συμβουλίου”. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 11η Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1.Εξέταση αιτήματος Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου σχετικά με την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, έτους 2012,καθότι επίκειται άμεσα η υπογραφή της.Κοινοποίηση:         
.κ. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ Βασίλειο –   Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων    Καζίνο Λουτρακίου   Ποσειδώνος 50 – Ενταύθα
2.κ. Γκίκα Ιωάννη – Γραμματέα Σωματείου   Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου   Ποσειδώνος 50 – Ενταύθ
α3.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος   του Δήμ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.