Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αγ.Θεόδωροι 25/4/2012

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                           Αριθμ. Πρωτ. 8600

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

                                                                                           Με αποδεικτικό

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου της Δημοτικής Κοινότητας) την 30η Απριλίου 2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

 

ΠΕΡΙ:

1)      Εξέταση αιτήματος L-Radio Loutraki 87,5 για εγκατάσταση αναμεταδότη ραδιοφώνου.

 

2)  Εξέταση αιτήματος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΚΑΛΥΒΙΖΕΣ για επέκταση δημοτικού φωτισμού.

 

3)  Εξέταση αιτήματος  Κατσαϊδώνη Ανδρέα για τοποθέτηση

φωτιστικών σωμάτων.

 

4)  Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Μη

Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

5)  Αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικών υδρευτικών γεωτρήσεων προκειμένου

να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας

Αγίων Θεοδώρων.

6)  Λήψη περιοριστικών μέτρων λόγω λειψυδρίας στην Δημοτική Ενότητα

Αγίων Θεοδώρων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                     ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

                        

                     

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.