Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτερα 14 Νοεμβριου, στις 5:οο μ.μ.

Δημοτικο Συμβουλιο Λουτρακιου - Αγ. ΘεοδωρωνΘ Ε Μ Α  :  “Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 14η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση για οριοθέτηση οικισμού Κάβου Ισθμίας.

2.Γνωμοδότηση επί της πρότασης διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου από τη ΔΕΣΦΑ.

3.Λήψη Απόφασης για καταστροφή άχρηστων αντικειμένων του Δήμου.

4.Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής σε θέματα ίδρυσης, μετακίνησης και κατάργησης λαϊκών αγορών Δήμου μας.

5.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Καλαμάκι – Ίσθμια”. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Γαλότα”. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

7.Εξέταση αιτήματος ΘΩΜΑΪΔΗ Πέτρου για επιστροφή ποσού από Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων, για το χρονικό διάστημα 1/7/2010 – 30/9/2010 & 1/10/2010 – 31/12/2010, επονόματι ΚΑΚΟΥΡΑ Φίλιππα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.