Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

 

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του   Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ». Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
  2. Έγκριση & αποδοχή πρωτοκόλλου διοικητικής παράδοσης-παραλαβής μώλου αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου για χρήση.
  3. Λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας, τρέχοντος έτους.
  4. Λήψη απόφασης περί «α) Έγκρισης τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Πινακίου Προεκτιμώμενης Αμοιβής της «Μελέτης αναβάθμισης αναδομών κρηπιδότοιχου παλαιού τμήματος Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου και μελέτη τοποθέτησης πλωτών προβλητών, Φάκελλος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων.» β) Διάθεση σχετικής πίστωσης και γ) Απ΄ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω μελέτης.»
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.