Πως γράφω ένα βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Αποτελεί μια συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας.

Δεν υπάρχει μία έτοιμη και χρυσή λύση για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Στόχος του βιογραφικού είναι να δείξει με απλό και άμεσο τρόπο όλες τις πληροφορίες που αφορούν εσάς και είναι χρήσιμες για τον μελλοντικό εργοδότη σας.

Γενικά

 • Ένα βιογραφικό θα πρέπει να είναι σύντομο αλλά περιεκτικό(δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2 σελίδες), ευανάγνωστο και καθαρό. Μην παραλείψετε καμία πληροφορία.
 • Χρησιμοποιήστε καλή ποιότητα χαρτιού, μεγέθους Α4, κατά προτίμηση σε λευκό ή σε κάποιο πολύ απαλό χρώμα.
 • Φροντίστε το βιογραφικό σας σημείωμα να είναι πάντα ενημερωμένο και με τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα σας. Φροντίστε να συμπληρώνετε και να ανανεώνετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
 • Προσέξτε πολύ καλά την ορθογραφία και τη σύνταξη του κειμένου.
 • Χρησιμοποιήστε συνοπτικές και άμεσες προτάσεις για να περιγράψετε την εκπαιδευτική και επαγγελματική σας εμπειρία.
 • Το Β.Σ. πρέπει να περιέχει αληθή και ακριβή στοιχεία. Αποφύγετε τις υπερβολές και τις ασάφειες.
 • Να είστε σταθεροί σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζετε τις πληροφορίες. Η εμφάνιση του βιογραφικού σας πρέπει να είναι ομοιόμορφη.
 •  Σιγουρευτείτε ότι το ονοματεπώνυμό σας ξεχωρίζει με πιο έντονα γράμματα, ή το έχετε γράψει με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
 • Προσαρμόστε το περιεχόμενο του βιογραφικού σας στις απαιτήσεις της εταιρείας και της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει και παραθέστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συνάδουν με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας.

Περιεχόμενα

Ατομικά στοιχεία
Αναφέρετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας, και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υπηκοότητα (εφόσον κάνετε αίτηση στο εξωτερικό). Εάν δεν έχετε email δημιουργηστε ένα απο καποια ιστοσελίδα (gmail,yahoo κτλ). Επίσης δηλώστε ημερομηνία γέννησης,  οικογενειακή κατάσταση και  τόπο γέννησης. Οι άνδρες πρέπει επίσης να αναφέρουν εάν έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Επαγγελματικός στόχος (Προαιρετικός).
Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική, και  σύντομη (1-2 σειρές). Παραθέστε τους προσωπικούς σας στόχους που επιθυμείτε να επιτυχετε σε συμφωνία με την θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση. Δηλώστε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συνεισφέρετε στην επιχείρηση.
Επαγγελματική εμπειρία
Η προϋπηρεσία είναι απαραίτητη για τις περισσότερες θέσεις.  Αυτή είναι η πιο δύσκολη και περίπλοκη ενότητα του βιογραφικού σας. Δηλώστε αναλυτικά τους τίτλους των θέσεων εργασίας, την εταιρεία, την επιχείρηση ή το φορέα απασχόλησης, το χρόνο εργασίας σας και τη δουλειά που κάνατε.

Ξεκινήστε  από την πιο πρόσφατη και/ή πιο σημαντική θέση εργασίας σας. Εάν έχετε μείνει αρκετό χρονικό διάστημα σε μία θέση, αναφέρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 1999 – 2001), εάν όμως έχετε μία σύντομη εμπειρία αναφέρετε και τους μήνες (π.χ. 2/2001 – 5/2001).

Περιγράψτε τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιλάμβανε κάθε θέση εργασίας προκειμένου να υπογραμμίσετε τις ικανότητες που διαθέτετε.  Επίσης, στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπεριλάβετε εθελοντική εργασία και πρακτική άσκηση.

Σπουδές και επιμόρφωση
Προβάλλετε όποια ειδική εκπαίδευση έχετε. Είτε είναι ακαδημαϊκή είτε είναι εμπειρική. Αναφέρετε σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει. Αναλυτικά ανεφέρετε:

 • Δευτεροβάθμιες Σπουδές, Βαθμός Απολυτηρίου και τύπος Λυκείου
 • Ακαδημαικές σπουδές (Σχολή, βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακά κτλ)
 • Ξένες γλώσσες
 • Άλλες γνώσεις
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης

Μελέτες, άρθρα, ομιλίες, Δημοσιεύσεις

Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει κάτι απο τα παραπάνω μην ξεχάσετε να τα αναφέρετε. Αναγράψτε σε ποιους φορείς, με πια ιδιότητα και πότε πραγματοποιήσατε κάτι απο τα παραπάνω.

Διακρίσεις – Υποτροφίες
Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν, το φορέα και το λόγο της διάκρισης.
Προσωπικά ενδιαφέροντα (Προαιρετικά)
Στο κομμάτι αυτό παραθέστε παραδείγματα της καθημερινής σας ζωής που μπορούν να δείξουν την κοινωνικότητα, ικανότητα, δημιουργικότητα και ενδιαφέροντα που σας διακρίνουν. Εάν δεν έχετε κάτι που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει καλό είναι να μην αναφέρεται τίποτα.
Συστάσεις  
Οι συστάσεις απο προηγούμενους εργοδότες μπορούν να παίξουν πολυ σημαντικό ρόλο στην απόφαση ενός εργοδότη να σας προσλάβει. Συγκεντρώστε τις συστάσεις που έχετε και μην διστάζετε να ζητάτε να σας δώσουν όταν φεύγετε απο μια εργασία. Ακόμα και εάν κάποιος εργοδότης αρνηθεί, προσπαθήστε να βρείτε απο κάποιον άλλον σε υψηλότερη θέση απο εσάς που μπορεί να σας προηθεύσει.

Διάφορα (προαιρετικό)
Εδώ μπορείτε να αναφέρετει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες που δεν ταιριάζουν στα προγούμενα. Πχ. αναφέρετε εάν κατα τις προηγούμενες εργασίες σας ταξιδεύατε συχνα (κυρίως στο εξωτερικό) και εάν είστε διαθέσιμοι να το επαναλάβετε. Εάν κατέχετε δίπλωμα οδήγησης (εάν η θέση το απαιτεί).  Δώστε στοιχεία επικοινωνίας προηγούμενων εργοδοτών σας από όπου μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και να ζητήσει πληροφορίες για εσάς  (με την σύμφωνη γνώμη τους βέβαια, και εφόσον σας συμφέρει)

Τι να μην συμπεριλάβετε

 • μην χρησιμοποιείται ρήματα, αντωνυμίες, αρκτικόλεξα
 • προσοχή σε ορθογραφικά και συντακτικά λάθη
 • μην βάζετε καλλιτεχνήματα και διασκομητικά στο χαρτί
 • μην περιλαμβάνετε φωτογραφία (εκτός αν ζητείται) ή υπογραφή
 • Αποφύγετε τα πολλά σημεία στίξης και τα άρθρα

Τέλος εάν υπάρχει η δυνατότητα, παραδώστε το βιογραφικό σας προσωπικά και επιδιώξτε έστω και μια μικρή συνάντηση με τον μελλοντικό εργοδότη σας.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.