Πόσο θα στοιχίσει τελικά η λειτουργία Κολυμβητηρίου, αποφασίστε: 320 000 ευρώ είτε 500 000 ευρώ; Οικονομοτεχνική μελέτη VIDEO

ΜικρογραφίαΜέχρι σήμερα μπορεί να πιστεύαμε ότι οι αριθμοί είναι απόλυτοι, μπορεί τα λόγια να αφήνουν κενά, αλλά οι αριθμοί αποδίδουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ένα νόημα. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο μάθαμε ότι οι αριθμοί είναι σχετικοί.

Ο οικονομολόγος κύριος Παναγιώτης Καψάλης εξέθεσε αναλυτικά την οικονομοτεχνική μελέτη και προσπάθησε να αποδώσει κατά προσέγγιση τα έξοδα και τα έσοδα. Εκεί ήταν που ακούσαμε ότι τα έξοδα υπολογίζονται στις 320 χιλιάδες το χρόνο ενώ τα έσοδα στις 200 χιλιάδες, έτσι προκύπτει ένα έλλειμμα της τάξης των 120 χιλιάδων ευρώ.

Αργότερα και ύστερα από ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου Δ. Στάμου για  κάποιο πιο συγκεκριμένο buiseness plan, ο κ Καψάλης είπε το ενδιαφέρον ότι θα μπορούσε η οικονομοτεχνική μελέτη να παραθέτει τα στοιχεία κατ’ αντιστοιχία με τα έξοδα των άλλων κολυμβητηρίων και τότε θα έπρεπε να υπολογίσει τα έξοδα στις 500 χιλιάδες, να αυξήσει τα υποθετικά έσοδα και πάλι να βγάλει το έλλειμμα στις 120 χιλιάδες , αλλά τα ποσά να είναι μεγαλύτερα. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι ο Δήμος μας θα έπρεπε να παρουσιάσει κάθε χρόνο 500 χιλιάδες γι’ αυτό και εντέλει έφτιαξαν τη μελέτη έτσι.

Συμπέρασμα: Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη λειτουργία του κολυμβητηρίου ως Δημοτικού με μια μελέτη που φαίνεται βολικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις. Σε πολλές τοποθετήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως απόλυτα στοιχεία οι  υποθετικές 320 χιλιάδες εξόδων και οι υποθετικές 120 χιλιάδες του ελλείμματος. Να σημειώσουμε εδώ ότι αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται χαμηλότερο το ποσό: οικονομία στην ενέργεια και λιγότερα έξοδα για το προσωπικό και τη συντήρηση από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο. Όμως προβληματίζει το σημείο όπου ο οικονομολόγος λέει ότι η αριθμοί θα μπορούσαν να φτιάξουν τη μελέτη με μεγαλύτερους αριθμούς και να έβγαινε το ίδιο αποτέλεσμα.
Δείτε το μονταρισμένο απόσπασμα με τους διαφορετικούς αριθμούς, αλλά και ολόκληρη την παρουσίαση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης από τον κ Καψάλη: Για να δείτε τα video πατήστε 

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=vsLHg9K38Wg]

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Hg0yIKSU5rk]

Σκοπεύουμε να επανέλθουμε στο θέμα για να δούμε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που αφορούν στις επιπτώσεις της λειτουργίας του κολυμβητηρίου στους Δημότες, αλλά και σε τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.