Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου

   tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η   Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής & ανάπτυξης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2013.
2.Συμμετοχή του Δήμου σε ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα .
3.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας “Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αγίων Θεοδώρων”. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Δέσμευση για εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2013.
4.Λήψη απόφασης περί μη κατάργησης των υφιστάμενων  αστυνομικών τμημάτων, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας .
5.Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, 2012 – 2014.
6.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 195/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
7.Λήψη Απόφασης για μίσθωση ακινήτων στους Αγ. Θεοδώρους και στην περιοχή Ισθμού.
8.Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 388/2007 Α.Δ.Σ. Λουτρακίου – Περαχώρας, “περί καθορισμού ζωνών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.Μετατόπιση ή μη περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.
10.Χορήγηση ή μη στους βυτιοφορείς Λουτρακίου άδειας πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για το έτος 2013.
11.Χορήγηση ή μη άδειας λαϊκής αγοράς σε παραγωγό, άνευ θέσης.
12.Αποδοχή και κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου (υπόλοιπο δ΄ δόσης). Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
13.Αποδοχή ποσού #175.170,00# € από ΣΑΤΑ (α’ δόση 2012) για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα του Δήμου.
14.Αποδοχή ποσού #22.500,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων.
15.Αποδοχή ποσού #20.042,00# € από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για την επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ») και κατανομή αυτού.
16.Αποδοχή συνολικού ποσού #400.000,00# € από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για την κατασκευή 2/θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου και κατανομή αυτού.
17.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΤΑ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΔΕΗ κλπ. για το έτος 2013.
18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων επονόματι ΚΑΝΑΤΑ Νικολάου.
19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου”.
20.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιανουάριος 2013).
Κοινοποίηση:                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
   του Δήμου                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.