Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

 

Ένταξη του σχολείου του Λουτρακίου στο ΕΣΠΑ

Στις 3.30 σήμερα το μεσημέρι θα αρχίσει στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με περισσότερα από 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων θα συζητηθούν ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε. με θέμα: Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για τη διερεύνηση, σχεδιασμό, αξιολόγηση και ωρίμανση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της προσπελασιμότητας της περιοχής Ισθμός – Κόρινθος, το Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα προστασίας και πρόληψης της υποβάθμισης των εδαφών (ερημοποίηση) για την ΠΕ Λακωνίας, η Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία στα τεχνικά έργα και στην παράκτια ζώνη του Ν. Μεσσηνίας, η Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας ΠΕ Αρκαδίας, ο ορισμός εκπροσώπων σε διάφορες επιτροπές και πολλά ακόμα τρέχοντα θέματα.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.