Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στις 6:00 μμ

[VIDEO] Όλη η συνεδρίαση για την έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων έτους 2013

Θ Ε Μ Α: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 15η Απριλίου 2013,ημέρα Δευτέρακαι ώρα 6:00 μ.μ.σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 1033/15373, 873/12038, 769/10242/ 8-4-2013 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.

2.Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνηςδιάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Δήμου.

3.Εξέταση αιτήματος ΛΕΚΚΑ Αργυρώς για κατεδάφιση υποστηλωμάτων πέργκολας στην πλατεία του Ο.Τ. 131 στο Λουτράκι.

4.Αποδοχή ποσού #25.900,00# € από Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/2009).

6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών 2006-2008, στη Δ.Κ. Ισθμίας επονόματι ΠΑΠΑΛΕΚΑ Γεωργίου και μεταφορά τους επονόματι των νέων ιδιοκτητών.

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, ετών 2000 – 2011, στη Δ.Κ. Ισθμίας.

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

9. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών .

10.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Λουτρακίου επονόματι ΠΑΣΧΕΝΤΗ Απόστολου, κατόπιν αιτήματος Φούφα Νίκης.

11.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας επονόματι ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Δημητρίου.

12.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. Πισίων επονόματι ΛΑΜΠΡΟΥ Κων/νου.

13.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάιος 2013).

ΚοινοποίησηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.