Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων την 13η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου της Δημοτικής Κοινότητας) την 13η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

ΠΕΡΙ:

1) Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2012 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

2) Προέγκριση  άδειας  ίδρυσης καταστήματος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ –ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ-ΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» του ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΟ του ΜΙΧΑΗΛ  το οποίο θα λειτουργήσει επί της οδού ΠΕΟΑΚ αρ.61.

3)    Περί εξέταση αιτήματος Ατσαλή Παναγιώτη του Νείλου για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.