Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον μας!

Ρεμαντάς-δημαρχείο-Λουτράκι-καζίνο-tvtv.gr_-1024x574
Θ Ε Μ Α: “
Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 7η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

2.Παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου στον Σύλλογο “Φίλοι Μουσικής Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”, κατόπιν αιτήματός του.

3.Προσωρινή και μερική εκκαθάριση, ως προς την ιδιοκτησία 3, της αριθμ. 4/2010 Πράξης Αναλογισμού στο Ο.Τ. 186-187 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 73/2013 Απόφασης Μ.Π.Κ.

4.Καθορισμός των όρων απευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημοτικού Σταδίου ‘’Χ. ΘΩΔΗΣ’’ στο Λουτράκι, για χρήση κυλικείου.

5.Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016 για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας & πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου & ν.π.δ.δ.”.

6.Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 40/2015). Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.

7.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο “Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 41/2015). Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση οδοποιΐας Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 33/2015).

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση οδοποιΐας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 34/2015).

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Λουτρακίου, για το χρονικό διάστημα 1/7/2000 – 30/6/2003, επονόματι ΚΩΣΤΑΛΕΝΗ Ντάνας.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Λουτρακίου, ετών 1994 – 2003, και προστίμων Κ.Ο.Κ., επονόματι ΣΓΟΥΡΗ Δημητρίου.

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, για το χρονικό διάστημα από Α’ τετράμηνο 2005 έως και Β’ τετράμηνο 2006, επονόματι ΚΩΣΤΗΡΗ Χρήστου & επαναβεβαίωση αυτών.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων, ετών 2009 – 2010, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΜΑΝΤΖΑΝΑ Γεωργίου.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών & δικαιωμάτων νεκροταφείου Λουτρακίου, ετών 2004 – 2015, επονόματι ΠΑΥΛΟΥ Βασιλείου του Πέτρου.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας,  επονόματι ΜΑΡΟΥΔΑ Δήμου.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων Κ.Ο.Κ. στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ετών 2008 – 2011 & 2013, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, προστίμων Κ.Ο.Κ. & ΤΑΠ στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ελένης & επαναβεβαίωση αυτών.

19.Εξέταση αιτήματος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου για επανεξέταση βεβαιωμένης οφειλής του από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, έτους 2000.

20.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από τέλη ύδρευσης Λουτρακίου (Α’ εξάμηνο 2003), επονόματι ΝΙΑΝΙΟΥ Μιχαήλ.

21.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Λουτρακίου, ετών 2000 – 2015, επονόματι ΧΑΒΓΙΑΡΑ Θεμιστοκλή.

22.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας.

Κοινοποίηση:             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.