Το τέλος των αιώνιων φοιτητών – Αυτά είναι τα νέα όρια

H φοίτηση στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν είναι πλέον αιώνια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουν οι νέοι φοιτητές και να φροντίζουν να συντομεύουν τις σπουδές τους καθώς πλέον διά νόμου η φοίτηση έχει όρια και η φοιτητική ιδιότητα ημερομηνία λήξης.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, όσοι φοιτητές εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και μετά θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα μόνο για 12 εξάμηνα αν πρόκειται για σχολές με διάρκεια σπουδών τα 4 έτη και 14 εξάμηνα αν η σχολή τους έχει διάρκεια σπουδών τα 10 εξάμηνα όπως συμβαίνει με τη γεωπονία και πολυτεχνικά τμήματα. Για τμήματα με μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών, όπως η Ιατρική, το μέγιστο χρονικό διάστημα για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας είναι τα 16 εξάμηνα.
Οσοι εισήχθησαν σε μια σχολή, αλλά αποφάσισαν μετά την εγγραφή τους σε αυτή να δώσουν ξανά Πανελλαδικές, καλό θα είναι να επιλέξουν τη διακοπή φοίτησης ώστε να μη χάσουν 2 από τα 4 εξάμηνα της «παράτασης» που τους δίνεται.
Γενικά αυτό που ορίζει ο νόμος είναι ότι ο χρόνος σπουδών είναι ίσος με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου, προσαυξημένο κατά 2 έτη ή 4 εξάμηνα.
Για τον λόγο αυτόν εισήχθησαν σε μια σχολή, αλλά αποφάσισαν μετά την εγγραφή τους σε αυτή να δώσουν ξανά Πανελλαδικές. Καλό θα είναι να επιλέξουν τη διακοπή φοίτησης ώστε να μη χάσουν 2 από τα 4 εξάμηνα της «παράτασης» που τους δίνεται.
Διαγραφή λόγω μη εγγραφής
Οι φοιτητές δεν πρέπει να παραλείπουν στην αρχή κάθε εξαμήνου να πραγματοποιούν την εγγραφή τους, καθώς σε περίπτωση που αυτή δεν πραγματοποιηθεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα διαγράφονται από τη σχολή.
Διά του λόγου το αληθές παρατίθεται το σχετικό χωρίο του νόμου που το ορίζει: «Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα».


Πηγή: alfavita.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.