Το φλέγον θέμα, η λήψη Απόφασης για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» που ματαιώθηκε

Το φλέγον θέμα, η λήψη Απόφασης για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.». Τελικά η σύσταση της θυγατρική εταιρείας ματαιώθηκε προς έκπληξη των εκπροσώπων της Μειοψηφίας. Με λίγα λόγια, έδειχναν να μην καταλαβαίνουν πως μια λύση την οποία υπερασπίστηκε με σθένος η Δημοτική Πλειοψηφία ως την μόνη σωστή, τώρα έπρεπε να αναβληθεί, άρα να ματαιωθεί. Γιατί είναι μονόδρομος η απόφαση της Βουλής περί προσαρμογής του νόμου και γιατί να μη γίνουν παράλληλες κινήσεις, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για την Λουτράκι ΑΕ. Δείτε το video, πραγματικά έχει ενδιαφέρον.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.