Το 2013 καταβολή επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

Το 2013 καταβολή επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

 Από τα τέλη Απριλίου του 2013 ξεκινά η καταβολή του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες θα μπορεί  να χορηγείται επίδομα μητρότητας, το οποίο θα επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.

Στο νομοσχέδιο όμως δεν προσδιορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορηγήσεώς του. Οι λεπτομέρειες αυτές θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου και έπειτα από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβούλιου των φορέων των αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή του ΟΑΕΕ.Πηγή: newsbomb.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.