Κεραυνοί προκαλούσαν ταυτόχρονα εκτεταμμένες διακοπές ρεύματος κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο τραγική!

Κεραυνοί προκαλούσαν ταυτόχρονα εκτεταμμένες διακοπές ρεύματος κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο τραγική!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.