Αναμόρφωση του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας σημαντικές θετικές αλλαγές σε ποσοστά αναπηρίας σοβαρών μόνιμων κατηγοριών αναπηρίας

11/05/2012 0

Αναμόρφωση του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας σημαντικές θετικές αλλαγές σε ποσοστά αναπηρίας σοβαρών μόνιμων κατηγοριών αναπηρίας

Share