Κίνητρα στους «οικονομολόγους» Δημάρχους δίνει το υπουργείο εσωτερικών, επιβραβεύοντας τους με bonus!!!

17/04/2013 3

Κίνητρα στους «οικονομολόγους» Δημάρχους προκειμένου να αυξήσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την οικονομική εξυγίανση των Δήμων τους, δίνει το υπουργείο εσωτερικών, επιβραβεύοντας τους με bonus!!!

Share