Διαβάστε την αγγελία με την απάντηση του μουσικού που βάζει στη θέση του όλους τους εκμεταλλευτές της εργασίας του άλλου

26/12/2014 tvtv.gr 0

Διαβάστε την απάντηση του μουσικού που βάζει στη θέση του όλους τους εκμεταλλευτές της εργασίας του άλλου, αυτούς που με πρόσχημα την προβολή, ουσιαστικά εκμεταλλεύονται το έργο που παράγει ο μουσικός (στο εν λόγω παράδειγμα)

Share