Πόσο μπορούν να επηρεάσουν την ηρεμία του οδηγού αλλά και των επιβατών διάφοροι τριγμοί, που προέρχονται από διάφορα μέρη και αντικείμενα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου; Πώς μπορούμε να τους περιορίσουμε;

15/05/2013 0

Πόσο μπορούν να επηρεάσουν την ηρεμία του οδηγού αλλά και των επιβατών διάφοροι τριγμοί, που προέρχονται από διάφορα μέρη και αντικείμενα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου; Πώς μπορούμε να τους περιορίσουμε;

Share