Αποκαλυπτικό το mail για την προσωπικότητα μας!

Το αν κάποιος έχει Gmail, Hotmail ή Yahoo..αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε!Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση φανερώνει στοιχεία της προσωπικότητας μας αλλά και του γενικού τρόπου ζωής μας, σύμφωνα με…
νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ.Η επιλογή μας όσον αφορά στο mail μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το lifestyle μας, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Hunch.com. Το Hunchαξιοποίησε τις 5 εκατομμύρια απαντήσεις που έλαβε από 700.000 μέλη του για να καταλήξει στα συμπεράσματά του και να σκιαγραφήσει τα προφίλ των χρηστών του Gmail, Yahoo!, AOL (στην Αμερική) και Hotmail/MSN.

Το καταλληλότερο mail, ειδικά για όσους το δημιουργούν για επαγγελματική χρήση είναι το είναι το onoma.eponimo@gmail.com, αφού είναι το πιο εύκολο να θυμούνται όλοι όσοι πρόκειται να χρειαστούν την ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν και ανέλυσαν στο Hunch, πάντως, οδήγησαν σε ορισμένες διαπιστώσεις για τους χρήστες ανάλογα με το mail που έχουν επιλέξει. Όλα αυτά για την Αμερική, βέβαια, όπου έγινε η έρευνα χωρίς αυτό να σημαίνει πώς η δική μας νοοτροπία διαφέρει.


Gmail: όσοι χρησιμοποιούν Gmail είναι πιθανότερο να είναι λεπτοί (σε σώμα, όχι σε τρόπους), απόφοιτοι πανεπιστημίου, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, παιδιά της πόλης,πολυταξιδεμένοι, φιλελεύθεροι όσον αφορά στις πολιτικές πεποιθήσεις τους, αδέσμευτοιερωτικά και άτεκνοι. Τα μέλη της ανήκουν κυρίως στον αντρικό πληθυσμό.

Yahoo!: ελαφρώς μεγαλύτερης ηλικίας, παχουλοί, εξωστρεφείς, απόφοιτοιμέσηςεκπαίδευσης, με πολλά παιδιά, που απολαμβάνουν την τεχνολογία και όταν δεν είναι στον υπολογιστή τους είναι σε κάποιον καναπέ με τις πιτζάμες τους και διαβάζουνπεριοδικά. Τα μέλη της ανήκουν κυρίως στον γυναικείο πληθυσμό.

Hotmail: πιθανότερα singles, νεαροί σε ηλικία, γυναίκες κάτοικοι προαστίων μεσαίουαναστήματος και διαμετρήματος -που πολύ συχνά μένουν ακόμα με τους γονείς τους-,απαισιόδοξοι, εσωστρεφείς, αναγνώστες μυθιστορημάτων και καταναλωτές γλυκών(ενδεχομένως και ταυτοχρόνως με την ανάγνωση!).

Πηγή: aniwthoi.net

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.