Από σήμερα έως και τις 18/12 οι αιτήσεις για μετεγγραφή φοιτητών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από ΣΗΜΕΡΑ έως και τις 18/12 οι αιτήσεις μετεγγραφών φοιτητών!Από ΣΗΜΕΡΑ, έως και τις 18/12/2013 θα γίνουν οι αιτήσεις μετεγγραφών φοιτητών.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας,  η μεταφορά θέσεων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισχύει μόνο για τους επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

Να σημειώσουμε, πως η μετεγγραφή, μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από Πανεπιστήμιο ΣΕ Πανεπιστήμιο, ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ.

Συνολικά, ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων φτάνει έως το 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα, Πανεπιστημίου η ΤΕΙ.

  • ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,είτε:

α)με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄και Ομάδας Β, Μαΐου-Ιουνίου των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013,

β) με τη χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων της εισαγωγής τους ετών,κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και των οποίων το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ ή τις 18.000 ευρώ για Ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 4186/2013 (μονογονεϊκές οικογένειες, επιτυχόντες με σοβαρές παθήσεις ή δωρητές οργάνων  ή μυελού των οστών σε συγγενείς α΄ή β΄βαθμού, επιτυχόντες με  γονείς ή κηδεμόνες που ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά  έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει οκτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του 2013).

  • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:

Για την ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του,προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας τοΔελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας/Διαβατήριο (ταυτοποίηση), προκειμένου να δημιουργήσειΠροσωπικό Κωδικό Ασφαλείας.

Με τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας και τον 8-ψηφίο Κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεωνυποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://solon.it.minedu.gov.gr.

* Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης για τη μεταφορά θέσης, όπως δηλώνουν υπεύθυνα σε αυτή.

  • ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

α) το 10% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009-2010,

β) το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011,

γ) το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και

δ) το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013

Πηγή: star.gr

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.