Δουλεύετε την Κυριακή; Δικαιούστε προσαύξηση 75%, όπως αποφάσισε ο Άρειος Πάγος

Άρειος Πάγος αύξηση μισθού εργασία Κυριακή δουλειάΌποιος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα τις Κυριακές, δικαιούται να λάβει για κάθε Κυριακή προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού του και εάν δεν του δίνεται ρεπό κάποια άλλη ημέρα της εβδομάδας, δικαιούται επιπρόσθετα και το 1/25 του μισθού του.

Αυτή είναι η απόφαση του Εργατικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, ο οποίοςδικαίωσε οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου και υποχρέωσε σε  κατασκευαστική εταιρεία να του καταβάλλει  το ποσό των 5.487 ευρώ ως αμοιβή για την απασχόληση του κατά τις Κυριακές.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός που δούλευε επί δύο χρόνια στην εταιρεία, δεν έλαβε για τις Κυριακές καμία προσαύξηση των αποδοχών του όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία (βασιλικό διάταγμα 748/1966 και υπουργικές αποφάσεις), αλλά ούτε του δινόταν αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της εβδομάδος.

Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι οι απασχολούμενοι τις Κυριακές, ανεξάρτητα εάν η απασχόληση τους είναι νόμιμη ή παράνομη, δικαιούνται να λάβουν για κάθε Κυριακή προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η έννοια του αδικαιολόγητου πλουτισμού του εργοδότη είναι ότι ο εργοδότης στις περιπτώσεις που ο μισθωτός εργάζεται τις Κυριακές, αλλά δεν λαμβάνει άλλη ημέρα αναπαύσεως υποχρεούται να καταβάλλει «κάθε τι που ο εργοδότης θα κατέβαλλε στον ίδιο εργαζόμενο αν εργαζόταν σε ημέρα μη αναπαύσεως, χωρίς όμως την προσαύξηση της υπερεργασίας άλλων ημερών και της αναλογίας επιδομάτων αδείας και εορτών».

Πηγή: Star.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.