Δωρεάν εργασία για καταπολέμηση ανεργίας (ΚΕΠΕ) !!!!

Πρόταση – ΣΟΚ: κατάργηση μισθού στους νέους για ένα χρόνο

Με… δωρεάν εργασία των νέων για ένα χρόνο πιστεύει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ότι θα καταπολεμηθεί η ανεργία, όπως αναφέρει σε εισήγησή του!

Στο πρώτο τεύχος της νέας μηνιαίας έκδοσής του με τίτλο «Ελληνική Οικονομία», το ΚΕΠΕ, φορέας ο οποίος λειτουργεί συμβουλευτικά προς την κυβέρνηση,  προτείνει να καταργηθεί ο κατώτατος μισθός σε νέους έως 29 ετών για έναν χρόνο από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση για την πρόσληψή τους.

Παράλληλα, τονίζεται ότι πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, κτλ.), αλλά και να αντικατασταθεί το επίδομα ανεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής εργασίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη συνταξιοδότηση.

Τέλος, στις προτάσεις περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας των ανέργων εντός των ορίων της χώρας με παροχή κινήτρων (π.χ. φορολογικές εκπτώσεις ή/και επιδότηση ενοικίου σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι οι οικογένειες με παιδιά), καθώς και επιδότηση του μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που λειτουργούν στο εξωτερικό και η προώθηση διακρατικών συμφωνιών για την απορρόφηση ανέργων για δεδομένο χρονικό διάστημα, αντί της άτακτης μετανάστευσης που παρατηρείται.

Πηγή:
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.