Εισήγηση για καταβολή του επιδόματος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών βάσει του δηλωθέντος εισοδήματος

Γιώργος Δέδες
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε, εντάχθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα του επιδόματος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Ο κ. Δέδες στην εισήγησή του αναφέρθηκε σε πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (11/12/2013), σύμφωνα με την οποία από δω και στο εξής, θα συγκρίνεται το πραγματικό (φορολογητέο), με το τεκμαρτό εισόδημα των κατοίκων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και κριτήριο για τη λήψη του επιδόματος θα αποτελεί το μεγαλύτερο εκ των δύο εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η ερμηνευτική εγκύκλιος καταργεί τους περισσότερους των δικαιούχων του επιδόματος, καταργεί στην ουσία το ίδιο το επίδομα και πλήττει άμεσα τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας των ορεινών περιοχών, δημιουργώντας δραματική ένταση των συνθηκών ανέχειας και μάλιστα στις ημέρες των εορτών.

Για το λόγο αυτό, ζήτησε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την απόσυρση της εγκυκλίου και την άμεση καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους, με βάση το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημά τους και όχι το τεκμαρτό.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αποδέχτηκε ομόφωνα την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλη να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επαφές με την ΕΝΠΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε άμεσα να αντικατασταθεί η εγκύκλιος.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Lr5AjUg4wxA]

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.