Εξώδικη διαμαρτυρία των εργαζομένων κατά της “Α.Ε.ΔΙ.Κ.” (Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου)

Το Σωματείο Εργαζομένων Πλοηγικού Σταθμού Διώρυγας Κορίνθου “Ο Τρίτων” κατέθεσε εξώδικη διαμαρτυρία κατά της “Α.Ε.ΔΙ.Κ.” (Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου).  Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την παράνομη, αυθαίρετη, αντισυμβατική, καταχρηστική και χωρίς κανένα νομικό έρεισμα υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.
Το σωματείο υποστηρίζει ότι τα μέλη του που είναι  πλοηγοί, ναυτικοί και πληρώματα ρυμουλκών και πλοηγίδων στην “Α.Ε.ΔΙ.Κ.” δεν είναι δημοσίου υπάλληλοι  αλλά ναυτικοί με εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικότητες που τις καθορίζει το ίδιο το ναυτικό επάγγελμά και το ναυτικό δίκαιον με μισθούς και αποδοχές που καθορίζονται από τις ναυτικές συμβάσεις, όπως αναγράφονται και στα ναυτικά φυλλάδια.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.