Επιμελητήριο Κορινθίας: Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ημερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας »  Το Έργο απευθύνεται σε 100 ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Νομού Κορινθίας  και αποσκοπεί στην προώθησή τους στην απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εμπίπτουν στις εξής ομάδες πληθυσμού: 	 Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 	 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 	 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια 	 Μετανάστες 	Άτομα με αναπηρία Συνολικός Προϋπολογισμός Σχεδίου : 550.000 € Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 150 ωρών και επιδοτείται με 6€/ώρα Από την υλοποίηση του Έργου αναμένεται να ωφεληθούν 100 άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, ως ακολούθως: 	 60 άτομα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης). 	 20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κλπ). 	 20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (σύμφωνα με τον Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις). Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν η Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αντιπεριφερειάρχης Κων/να Νικολάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Δέδες, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος, ο Πρόεδρος του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας Νικόλαος Πετρόπουλος, Ο Αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου Περικλής Μενούνος και ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου Γεώργιος Δαλαμαρίνης. Τα θέματα της ημερίδας ανέπτυξαν οι Κωνσταντίνος Θελερίτης – Προϊστάμενος τμήματος Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας, Ελένη Πυργάκη Διευθύντρια ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Γεώργιος Δαλαμαρίνης  Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου και Σωτήρης Κοροβήλος από την Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, ημερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας »

Το Έργο απευθύνεται σε 100 ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Νομού Κορινθίας και αποσκοπεί στην προώθησή τους στην απασχόληση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εμπίπτουν στις εξής ομάδες πληθυσμού:
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
Μετανάστες
Άτομα με αναπηρίαΣυνολικός Προϋπολογισμός Σχεδίου : 550.000 €
Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 150 ωρών και επιδοτείται με 6€/ώρα
Από την υλοποίηση του Έργου αναμένεται να ωφεληθούν 100 άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, ως ακολούθως: 
60 άτομα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης).
20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κλπ).
20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (σύμφωνα με τον Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν η Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αντιπεριφερειάρχης Κων/να Νικολάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Δέδες, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος, ο Πρόεδρος του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας Νικόλαος Πετρόπουλος, Ο Αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου Περικλής Μενούνος και ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου Γεώργιος Δαλαμαρίνης.
Τα θέματα της ημερίδας ανέπτυξαν οι Κωνσταντίνος Θελερίτης – Προϊστάμενος τμήματος Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας, Ελένη Πυργάκη Διευθύντρια ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Γεώργιος Δαλαμαρίνης Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου και Σωτήρης Κοροβήλος από την Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.